Enkeltfag Engelsk 7.5 ECTS

Programanalyse

Overordnede kursusmål

De studerende vil kunne anvende basale programanalyse formalismer og vil kunne konstruere og anvende analyse værktøjer og teknikker der understøttes af disse formalismer.

See course description in English

Læringsmål

  • forklare de basale begreber introduceret i kurset;
  • forklare konkrete analyser og deres anvendelse på simple programmer;
  • forklare målet med analyse frameworks og deres instanser;
  • formulere nye analyser som varianter af eksisterende analyser og kategorisere dem i de relevante analyse frameworks;
  • forklare semantiske såvel som algoritmiske aspekter relateret til konkrete analyser;
  • designe og konstruere et generisk software værktøj der understøtter analyser baseret på analyse frameworks;
  • designe og motivere en sekvens af eksperimenter som benytter det konstruerede værktøj og kunne fortolke de opnåede resultater;
  • opnå ovennævnte resultater som del af et gruppe arbejde men på en sådan måde at de individuelle bidrag kan identificeres;
  • kommunikere de opnåede resultater på en klar og præcis måde i en standard form for teknisk rapport; og
  • demonstrere evnen til at benytte relevante digital learning systems på FormalMethods.dk

Kursusindhold

Kurset dækker teknikker til programanalyse formuleret som monotone frameworks. Dette involverer det teoretiske fundament såvel som forskellige algoritmiske tilgangsvinker til løsning af constraint systemer. Der stiftes bekendtskab med anvendelser på sikkerhed og andre måder at beskrive programanalyser på.

De studerende vil skulle anvende en række klassiske program analyser til at udvikle et mindre analysesystem.

Anbefalede forudsætninger

02141, De studerende forventes af have kendskab til regulære og kontekst-frie sprog såvel som semantik; denne baggrund kan opnås i kurset 02141. De studerende skal beherske mindst et programmeringssprog og være i stand til at udnytte de relevante data strukturer.

Undervisningsform

Forelæsninger, teoretiske og praktiske opgaver.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Compute

Kursus ID 02242
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 13-17
Pris

11.250,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding