Enkeltfag 7.5 ECTS

Programanalyse

Overordnede kursusmål

De studerende vil automatisk kunne udlede fakta fra programmer vha. forskellige programanalyser.

See course description in English

Læringsmål

  • forklare begreberne sundhed og fuldstændighed samt begrænsningerne af programanalyse;
  • forklare fordelene og ulemperne ved syntaktiske, semantiske, dynamiske og statiske analyser;
  • designe en analyse til at løse et specifikt problem;
  • formulere de teoretiske garantier samt begrænsninger af analysen;
  • argumenter for fremgangsmåden i et projektoplæg;
  • implementer en analyse for en del af et rigtig programmeringssprog;
  • designe og motivere en sekvens af eksperimenter som benytter det konstruerede værktøj og kunne fortolke de opnåede resultater;
  • kommunikere de opnåede resultater på en klar og præcis måde i et artikel format; og
  • opnå ovennævnte resultater som del af et gruppearbejde, på en sådan måde at de individuelle bidrag kan identificeres.

Kursusindhold

I dette kursus vil de studerende blive fortrolig med forskellige måder at udlede fakta fra programmer, vha. både dynamiske og statiske analyser. Kurset vil fokusere på analyser for JVM, men de studerende opfordres til at arbejde på det sprog de helst vil. Den teoretiske del af kurset vil blive dækket i den første halvdel af kurset; efter hvilket de studerende skal skrive et oplæg til et gruppeprojekt. Til sidst vil de studerende udføre eksperimenter for at verificer deres ideer. Dette skrives i en artikel, der skal præsenteres mundtligt.

Anbefalede forudsætninger

02141, De studerende forventes af have kendskab til regulære og kontekst-frie sprog såvel som semantik; denne baggrund kan opnås i kurset 02141. De studerende skal beherske mindst et programmeringssprog og være i stand til at udnytte de relevante data strukturer.

Undervisningsform

Forelæsninger, teoretiske og praktiske opgaver.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02242
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 13-17
Pris

11.250,00 kr.

Tilmelding