Enkeltfag 5 ECTS

Process Mining

Overordnede kursusmål

Kurset har til formål, at deltagerne bliver gode til at forstå og at skabe formel repræsentation af forretningsprocesser (f.eks. Petri net), og at forstå process minings formål og potentiale. De studerende vil blive gode til at forstå og analysere forskellene mellem forskellige state-of-the-art process mining teknikker, samt deres ideele anvendelsesbetingelser. Derudover, vil de studerende blive i stand til at stille relevante og meningsfulde spørgsmål, som skal bruges til at analysere procesopførsel og til at teste hypoteser om event logs. Til sidst vil deltagerne blive i stand til at uddrage og analysere event logs med brug af kommercielle og open-source process mining værktøjer.

See course description in English

Læringsmål

 • Forklare et Petri nets opførsel (f.eks. “token game”) og dens grundlæggende egenskaber (f.eks. deadlock-free, bounded)
 • Modellere en givet forretningsproces ved rigtig brug af Petri nets
 • Sammenligne forskellige familier af process mining teknikker (f.eks. control-flow discovery og conformance checking) og vælge den rigtig for et givet scenarium
 • Fortolke kvalitetskriterier ved at vurdere process mining resultater, især vedrørende control-flow discovery algoritmer
 • Sammenligne tilgængelige process mining algoritmer og værktøjer, og anvende de rigtige for et givet problem
 • Bruge state-of-the-art tilgængelige teknologier, både kommercielle og open-source
 • Bygge event logs fra raw data recordings eller fra simulering af procesmodeller, (som bevarer visse egenskaber og som skal bruges i et styret miljø)
 • Uddrage aktiviteters control-flow, som er registreret i en event log, ved hjælp af kommercielle og open-source værktøjer
 • Beregne conformance af en event log med hensyn til en givet procesmodel
 • Vurdere (forretnings-) relaterede spørgsmål ved brug af process mining teknikker
 • Forklare aktuelle tendenser i process mining forskning

Kursusindhold

Kurset består af forelæsninger og tutorials/opgaver.

Kurset indeholder følgende emner:
▪ Formalisering og grafisk repræsentation af forretningsprocesser
▪ Uddrag af data til process mining formål
▪ Simulering af procesmodeller til process mining formål
▪ Algoritmer til control-flow discovery
▪ 4 kvalitets-dimensionsioner for process mining
▪ Algoritmer til conformance checking

Anbefalede forudsætninger

02105/02158/02141, Forståelse af algoritmer og grundlæggende datastrukturer, samt generel kendskab til computer science modellering. Erfaring med concurrent programming er også ønskelig.

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppearbejde og studenterpræsentationer.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02269
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding