Enkeltfag 5 ECTS

Logiske Systemer og Logikprogrammering

Overordnede kursusmål

Kursusmålet er at give de studerende en introduktion til nogle af de grundlæggende deklarative formalismer fra formel datalogi og logik, der kan benyttes til at beskrive, analysere og konstruere IT-systemer.
Det omfatter såvel teoretiske indsigter som praktiske færdigheder i relevante højniveau-programmeringssprog.

See course description in English

Læringsmål

  • relatere forskellige slags bevissystemer
  • konstruere formelle beviser i elementære logikker
  • udnytte udvalgte klassiske og ikke-klassiske logikker
  • benytte “backtracking” algoritmen til simpel problemløsning
  • analysere effekten af et deklarativt program
  • etablere et funktionelt design for et givet problem, således at hovedbegreberne for problemet direkte kan spores i designet
  • beherske logiske tilgange til programmering ved at definere rekursive prædikater
  • kommunikere løsninger til problemer på en klar og præcis måde

Kursusindhold

Kurset dækker logikprogrammering (især Prolog som et “rapid prototyping” værktøj), elementære logikker (herunder propositionel og førsteordenslogik), bevissystemer (deduktive systemer og/eller refutationssystemer), og problemløsningsteknikker (såsom “backtracking” algoritmen).

Anbefalede forudsætninger

02100/02101/02102/01017/01019/02105, Programmering i et deklarativt eller imperativt sprog, diskret matematik, algoritmer og datastrukturer. Funktionsprogrammering er en fordel.

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser og obligatoriske afleveringsopgaver.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02156
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding