Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Avancerede Analyseteknikker

Overordnede kursusmål

De studerende vil lære en eller flere avancerede teknikker inden for modellering og analyse af programmer – hvorved deres tidligere viden om modellering og analyse teknikker komplementeres, og de får mulighed for at vurdere brugbarheden af forskellige teknikker i forskellige sammenhænge.

See course description in English

Læringsmål

  • forklare de basale begreber;
  • finde små eksempler der kan bruges til at afklare den præcise virkemåde af teknikkerne;
  • foretage mindre tilpasninger af de metoder der dækkes;
  • diskutere de metoder der er dækket og klart angive ligheder og forskelle;
  • vurdere metodernes svagheder og styrker;
  • vurdere en videnskabelig artikel;
  • kommunikere sine resultater på en klar og præcis måde;
  • give en præsentation målrettet en given tilhørerskare.

Kursusindhold

Kurset giver en oversigt over centrale baggrundsteknikker eller nyere resultater inden for modellering og avancerede analyse teknikker for IT systemer.

Kurset kræver en del deltageraktivitet som afhængigt af kursets tilrettelæggelse kan bestå i udarbejdelse af projektrapport eller selvstændig præsentation af forskningslitteratur.

Afvigelser kan forekomme hvis det er hensigtsmæssigt for det konkrete emnevalg.

Anbefalede forudsætninger

Studerende forventes at være bekendt med formelle metoder.

Undervisningsform

Forelæsninger ved lærerne og/eller deltagerne, suppleret med en rapportopgave.

Fakultet

Bemærkninger

Det detaljerede emnevalg foretages tæt på kursets afholdelse og offentliggøres på den supplerende hjemmeside.

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Compute

Kursus ID 02913
Kursustype Ph.d.
Semesterstart Uge 22
Semester slut Uge 25
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

10.600,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding