Enkeltfag 5 ECTS

Avancerede Analyseteknikker

Overordnede kursusmål

De studerende vil lære en eller flere avancerede teknikker inden for modellering og analyse af programmer – hvorved deres tidligere viden om modellering og analyse teknikker komplementeres, og de får mulighed for at vurdere brugbarheden af forskellige teknikker i forskellige sammenhænge.

See course description in English

Læringsmål

  • forklare de basale begreber;
  • finde små eksempler der kan bruges til at afklare den præcise virkemåde af teknikkerne;
  • foretage mindre tilpasninger af de metoder der dækkes;
  • diskutere de metoder der er dækket og klart angive ligheder og forskelle;
  • vurdere metodernes svagheder og styrker;
  • vurdere en videnskabelig artikel;
  • kommunikere sine resultater på en klar og præcis måde;
  • give en præsentation målrettet en given tilhørerskare.

Kursusindhold

Kurset giver en oversigt over centrale teknikker eller nyere resultater inden for formelle modellering og analyse teknikker for IT systemer.

Kurset kræver en del deltageraktivitet som afhængigt af kursets tilrettelæggelse kan bestå i udarbejdelse af projektrapport eller selvstændig præsentation af forskningslitteratur.

Afvigelser kan forekomme hvis det er hensigtsmæssigt for det konkrete emnevalg.

Anbefalede forudsætninger

Studerende forventes at være bekendt med formelle metoder.

Undervisningsform

Forelæsninger ved lærerne og/eller deltagerne, suppleret med en rapportopgave.

Fakultet

Bemærkninger

Det detaljerede emnevalg foretages tæt på kursets afholdelse og offentliggøres på den supplerende hjemmeside.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

3 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02913
Kursustype Ph.d.
Semesterstart Uge 23
Semester slut Uge 26
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

10.600,00 kr.

Tilmelding