Enkeltfag Engelsk 7.5 ECTS

Algoritmer for store datamængder

Overordnede kursusmål

At kende, anvende, analysere og designe algoritmer for store data mængder vha. state-of-the-art algoritmiske teknikker indenfor området.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive en algoritme på forståelig vis, dvs., præcist, kortfattet og utvetydigt.
  • Bevise korrekthed af algoritmer.
  • Analysere, evaluere og sammenligne effektiviteten af algoritmer i modeller relevante for for store datamængder.
  • Analysere, evaluere og sammenligne kvaliteten og pålideligheden af løsninger.
  • Anvende og videreudvikle algoritmiske teknikker for store datamængder.
  • Designe algoritmer for problemer relaterede til store datamængder.
  • Finde og anvende relevant forskningslitteratur for problemer relaterede til store datamængder.
  • Systematisk identificere og analysere problemer og træffe kvalificerede valg for at løse problemerne baseret på analysen.
  • Argumentere tydeligt for trufne valg i forbindelse med løsningen af et problem.
  • Formulere sig skriftligt på et videnskabeligt niveau.

Kursusindhold

State-of-the-art algoritmiske teknikker og modeller for store datamængder. Herunder avancerede datastrukturer og approksimationsalgoritmer.

Anbefalede forudsætninger

02105/02326/02110, Grundlæggende kurser i algoritmik og datastrukturer (svarende til 02105 + 02110). Matematisk modenhed.

Undervisningsform

Forelæsninger og grupperegninger.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02282
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage man 8-12
Pris

11.250,00 kr.

Tilmelding