Enkeltfag 5 ECTS

Biosensorer og bioanalyse

Overordnede kursusmål

Formålet med kurset er at give de studerende træning og indsigt i det multidisciplinære felt, der omhandler biosensorer gældende for både assay design og format, frontlinje mikro/nanofabrikering og statistiske analyser på biosensor data. I løbet af kurset vil de studerende opnå en grundlæggende forståelse af fysisk/kemisk/biologisk sensorik, som ligger til grund for moderne biosensorers anvendelse inden for fundamental forskning, miljøkontrol, bioteknologi og medicinalindustri. Endvidere vil de studerende blive trænet i statistiske teknikker, der involverer fortolkning og forståelse af biosensoriske signaler og data. Afslutningsvis er formålet med kurset, at de studerende forstår nødvendigheden af interdisciplinært forskningssamarbejde i dette felt.

See course description in English

Læringsmål

  • Forstå de fundamentale principper for de forskellige biosensoriske detektionsmetoder baseret på, eksempelvis elektrokemisk-, flourescerende-, akustiske-, mekaniske og optiske data.
  • Beskrive forskellige naturlige og kunstige genkendelseselementer brugt til at påvise små molekyler, DNA, proteiner og celler.
  • Beskrive forskellig overfladefunktionalisering og efterfølgende immobiliseringsteknikker for fastgørelse af forskellige naturlige og kunstige genkendelseselementer på forskellige overflader
  • Beskrive forskellige sensorfabrikeringsteknikker.
  • Beskrive potentielle interfase- og integrationsproblemer.
  • Identificere kritiske faktorer, der påvirker biosensorernes analytiske kapacitet.
  • Forstå og udføre statistiske evalueringer af biosensordata.
  • Designe et biosensorisk system baseret på en specifik analyse og et specifikt anvendelsesområde.
  • Beskrive det vigtigste biosensoriske anvendelsesfelter inden for diagnostisk testning, biovidenskab, miljøforskning, etc.

Kursusindhold

Kurset dækker en række emner, som er nødvendige for succesfuld udvikling, forståelse og anvendelse af biosensorer. I vil opnå en fundamental indsigt i: (1) Elektromekaniske-, mekaniske-, og optiske omformningsmekanismer og teorier. (2) Funktionerne og mekanismerne bag naturlige biomaterialer (eksempelvis: Enzymer, immunstoffer, receptorer, nukleinsyrer, celler, etc.) og kunstige materialer (eksempelvis: aptamer og molekylære prægede polymer (MIPs)) i bioaffinitet baseret på sansning. (3) Biosensorudvikling, inklusiv microfluidics/LOC systemfabrikeringsteknologier, sensorinterfacing /integrationsproblemer, såvel som overfladefunktionalisering og (bio)materielle immobiliseringsruter. (4) Kritiske faktorer der påvirker biosensorers analytiske præstationsniveau (eksempelvis: Design, materialer, fabrikering, assay/sensordesign). (5) Bioanalytiske statistikker der involverer hvordan man behandler, beregner og forstår de tilegnede biosensoriske data og resultater. Kurset vil endvidere inkludere teoretiske eller praktiske opgaver, der omhandler biosensorisk udvikling, anvendelse og evaluering. Afslutningsvis, vil kurset også inkludere træning i litteratursøgning og citationsanalyse.

Anbefalede forudsætninger

27020, eller lignende.

Undervisningsform

Foredrag, klassediskussioner, opgaver (teoretiske), datanalyse.

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Bioengineering

Sted

DTU Lyngby Campus

Sundhedsteknologi
Nanolab
Kursus ID 27510
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage man 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding