Enkeltfag 5 ECTS

Sygdomme og veterinære aspekter relaterede til akvakultur

Overordnede kursusmål

Den studerende vil være i stand til at forstå de tekniske og biologiske årsager til sygdomsproblemer i forskellige akvakultursystemer (inkl. økologisk dambrug) og hvordan man kan forebygge, behandle og administrere sygdomme hos opdrættede akvatiske dyr. Dyrevelfærd og lovgivningsmæssige spørgsmål er ligeledes omhandlet af kurset.. Kurset vil give en forståelse af sundhed og sygdomme som vigtige produktionsfaktorer i akvakultur. Fokus vil være på regnbueørred og laks, men også andre relevante fiskearter og skaldyr vil blive inkluderet.

See course description in English

Læringsmål

  • Identificere og forklare sygdomme og sygdomsbehandling hos fisk og skaldyr samt forebyggende sundheds tiltag i akvakultur.
  • Evaluere hygiejne procedurer og sygdomme i forskellige akvakultur systemer.
  • Vurdere den potentielle risiko ved misbrug af antibiotika mht. forurening af miljøet med lægemidler, antibiotikaresistens- og fødevaresikkerheds-problemer i relation til antiotikarester i fisk.
  • Forklare indflydelsen af miljømæssige stressfaktorer som håndtering, vandkvalitet, ernæringstilstand og foder på sundhedstilstanden og velfærd af fisk.
  • Demonstrere viden om biologi af patogene organismer (bakterier, virus, svampe og parasitter) og deres interaktion med værtsorganismen.
  • Indsamle egnede prøver til diagnostik af infektiøse sygdomme og/eller patogene organismer i fisk og skaldyr.
  • Forklare bekæmpelsesstrategier af smitsomme sygdomme, f.eks. ved udryddelse og vaccination.
  • Beskrive og vurdere metoder til påvisning, isolation og karakterisering af patogener.
  • Have indsigt i lovgivningen vedrørende akvakultur, dyrs rettigheder og sygdomme.

Kursusindhold

Introduktion til patogener og sygdomme i akvakultur. Sygdomsdiagnose. Metoder til forebyggelse af sygdomme. Indvirkning af sygdomsudbrud på dyrevellfærd og økonomisk bæredygtighed i produktionen. Ernæringsmæssige virkninger på sygdomsstatus. National og international lovgivning i relation til akvakultur produktion og sundhed. Kontrolmetoder, f.eks antimikrobielle stoffer og kemiske tilsætningsstoffer. Generelle aspekter af etik og velfærd i akvakultur. Zoonotiske sygdomme relateret til akvakultur.

Undervisningsform

Forelæsninger, gæsteforelæsninger, studenter præsentationer af relevant litteratur, projekt arbejde.

Bemærkninger

Dette kursus giver studerende kompetencer, der er relevante for FN’s SDG’er, især #12 (Responsible consumption and production) og #14 (Life below water)

Pladsbegrænsning

Minimum 8, Maksimum: 24.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Aqua

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 25317
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding