Enkeltfag 5 ECTS

Oceanografi

Overordnede kursusmål

Kurset vil give den studerende en basal indsigt i fysisk/kemiske og biologiske interaktioner i havet, samt bidrage til refleksioner over meningen med SDG14, ’livet under vand’. Med baggrund i miljødata og bestemmelse af centrale populationsbiologiske parametre (fytoplankton – zooplankton – fisk) skabes rammerne for en forståelse af akvatiske økosystemers struktur og funktion samt udnyttelse af levende ressourcer. Gennem simpel modellering erhverves en første indsigt i hvorledes disse datasæt kan anvendes i en forvaltningsmæssig sammenhæng. Kurset starter med en uge med obligatoriske forelæsninger og øvelser, inklusiv en ekskursion, efterfulgt af to uger med gruppe projektarbejde.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive og forstå grundlæggende elementer af og træk ved marine økosystemer
  • Beskrive simple principper og bruge kvantitative redskaber til forvaltning af havets ressourcer
  • Måle, beskrive, og fortolke vertikale profiler af vandsøjlen
  • Relatere observerede fysiske parametre til bagvedliggende fysiske processer
  • Beregne fysiske og kemiske og biologiske egenskaber af havvand fra elektroniske målinger (CTD, partikeltællere)
  • Måle og beskrive størrelsessammensætningen af organismer i havet
  • Anvendelse af simple populationsdynamiske modeller
  • Beskrive hvordan abiotiske faktorer påvirker marine organismer

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i en beskrivelse af hvordan og hvorfor livet i havet adskiller sig fra livet på landjorden. Der gives en grundlæggende beskrivelse af de fysiske og kemiske processer i havet og af hvorledes disse påvirker og former livets udfoldelse. Marine økosystemers funktion og populationers dynamik gennemgås med særlig henblik på fiskebestande og disses forvaltning. Moderne teknologi til undersøgelse af havets biologi og fysik vil blive gennemgået og demonstreret.

Den første dag består af et obligatirisk søsikkerhedskursus, på dag to er der udflugt med sejlads. Herefter følger tre dage med forelæsninger og laboratorieøvelser, hvorefter de sidste ni dage bruges på selvstændigt projektarbejde i mindre grupper.

Undervisningsform

Forelæsninger, laboratorieøvelser og togt i Øresund. De studerende arbejder i grupper og kurset afsluttes med en ppt præsentation samt en poster som præsenteres og evalueres ved en ’poster session’.

Bemærkninger

Dette kursus giver studerende kompetencer, der er relevante for FN’s SDG’er, især #14 (Life below water)

Pladsbegrænsning

Minimum 6, Maksimum: 12.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

3 uger

Institut

Aqua

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 25102
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 23
Semester slut Uge 26
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding