Enkeltfag 5 ECTS

Design og anvendelse af Recirkulationssystemer til fiskeopdræt

Overordnede kursusmål

At give de studerende en avanceret viden om og forståelse for Recirculating Aquaculture Systems (RAS) i deres helhed og en praktisk forståelse af interaktioner og de indbyrdes afhængighedsforhold i forskellige RAS-komponenter i en operativ kontekst. Kurset vil give de studerende en forståelse for kompleksiteten af ​​driften samt at designe og analysere recirkuleringsanlæg med hensyn til produktion og praktiske spørgsmål, såsom fodring, belastning, produktionskapacitet, vandkvalitet og systemets drift og forvaltning. De studerende vil lære at beregne og designe basale RAS ved at tage system input og komponent set-up i betragtning. De studerende vil lære om miljømæssige problemstillingerl, herunder slam håndtering og end-of-pipe spildevandsbehandling. Ved udgangen af kurset skal de studerende være i stand til at designe et grundlæggende RAS samt være i stand til at evaluere eksisterende systemer.

See course description in English

Læringsmål

  • Beregne systeminput og forudsige massebalancer for næringssalte.
  • Vurdere vigtige vandkemiske parametre ved hands-on erfaring (analysere/beregne).
  • Beskriv funktionaliteten af komponenter og processer i RAS.
  • Gøre rede for interaktioner og indbyrdes afhængighed af forskellige RAS-komponenter i en operativ kontekst.
  • Gøre rede for forholdet mellem system design og system management og konsekvenserne for vandkvaliteten (kemisk og mikrobiel) og fiskeproduktion.
  • Forklare principperne for slam og spildevandsbehandling.
  • Designe et RAS ved tage eksempelvis arter, betingelser og drift i betragtning.
  • Evaluere eksisterende recirkuleringsanlæg anlæg vedrørende dimensionelle kriterier, produktionskapacitet, systemrelaterede operationelle begrænsninger, svagheder etc.
  • Vurdere afhjælpende foranstaltninger, der skal træffes i løbet af ustabilitet/svingende opdræts forhold.

Kursusindhold

Input og drift af RAS. Komponent interaktioner og deres indbyrdes afhængighedsforhold i RAS. Samlet design og skalering af RAS. Essentielle komponenter. Vandkvalitets parametre i praksis. Tekniske og driftsmæssige tilgange til at løse problemer i praktisk produktion. Udledning og miljøbelastning, slam håndtering og end-of-pipe behandling.

Anbefalede forudsætninger

25316, eller lignende

Undervisningsform

Forelæsninger, gæsteforelæsninger fra industrien, ekskursioner, individuelle og gruppebaserede eksperimenter, tolkning af resultater, problemløsning og skriftlig opgave.

Fakultet

Bemærkninger

Dette kursus giver studerende kompetencer, der er relevante for FN’s SDG’er, især #2 (Zero hunger), #12 (Responsible consumption and production) og #14 (Life below water)

Pladsbegrænsning

Maksimum: 12.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

3 uger

Institut

Aqua

Sted

DTU Other Campus

Kursus ID 25322
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 23
Semester slut Uge 26
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding