Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Introduktion til GIS

Overordnede kursusmål

At opnå en solid forståelse af de grundlæggende begreber, teknikker og værktøjer indenfor geografiske informationssystemer (GIS), samt at anvende disse effektivt til analyse af rumlige data og til at skabe visuelt informative kort.

See course description in English

Læringsmål

 • Beskrive grundlæggende begreber og principper indenfor geografiske informationssystemer (GIS)
 • Demonstrere viden og forståelse af koordinatsystemer og projektioner, og anvende denne viden til at sikre nøjagtig rumlig analyse og kortlægning
 • Tolke og analysere et kort med dets forskellige kortelementer
 • Beskrive forskellige typer af rumlige datastrukturer (vektor, raster) og deres karakteristika
 • Beskrive forskellige teknikker til indsamling af geodata med hensyn til deres grundlæggende principper, anvendelsesområder, krævet indsats og begrænsninger
 • Udvælge og anvende passende rumlige analysemetoder til at løse virkelighedsnære problemer ved hjælp af GIS-software
 • Anvende GIS software-værktøjer til at analyse rumlige mønstre og relationer mellem datasæt
 • Anvende programmeringssprog, såsom Python, til automatisering og tilpasning af GIS-workflows
 • Opbygge en simpel database til undersøgelse af et givet rumligt problem i overensstemmelse med en passende rumlig datamodel, og formulere enkle forespørgsler på denne
 • Designe og skabe visuelt tiltalende og informative kort ved hjælp af GIS-software
 • Generere meningsfyldte indsigter baseret på GIS-analyse og fortolkning
 • Vurdere nøjagtighed og pålidelighed af resultaterne af en GIS-analyse.

Kursusindhold

– Introduktion til GIS og rumlig analyse.
– Koordinatsystemer, kortprojektioner og datums.
– Kartografi og geovisualisering.
– GIS datastrukturer og modeller.
– Rumlig analyse i vektor- og rasterdatamodeller.
– Digitale højdemodeller og terrænanalyse.
– Python programmering inden for GIS.
– Datainput i GIS og kilder til geodata.
– Relationelle og rumlige databaser, databasedesign og forespørgsler med SQL.
– Anvendelser af GIS.

Anbefalede forudsætninger

01005/01006/01015

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Space

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 30530
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding