Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Analyse af transportsystemer – efterspørgsel og planlægning

Overordnede kursusmål

Formålet med kurset er at give de studerende en grundlæggende viden om trafikplanlægning og efterspørgselsmodellering, samt erfaring med at benytte forskellige metoder til at analysere transportsystemer. Samtidig fokuserer kurset på at give de studerende en forståelse for modellers rolle i planlægningen og evalueringen af investeringer i trafik- og infrastrukturprojekter. Endelig giver kurset den studerende værktøjer til at analysere transportdata og understøtte beslutninger om mobilitet.

See course description in English

Læringsmål

 • Opsummere hvordan analyser af efterspørgsel og modellering spiller en central rolle i planlægningen af transportsystemer
 • Redegøre for principperne bag 4-trinsmodellen og de forskellig trin
 • Diskutere og modellere turgeneration
 • Diskutere og modellere turfordeling
 • Modellere transportmiddelvalg ved hjælp af logit og nestede logit modeller
 • Diskutere og modellere rutevalg og assignment
 • Anvende en efterspørgselsmodel til at analysere transport
 • Anvende cost-benefit analyser på simple transportprojekter
 • Validere en model og benytte den til forudsigelser
 • Anvende software til databehandling og modelanvendelse
 • Fremstille en skriftlig efterspørgselsanalyse, som beskriver data, modellering og resultater

Kursusindhold

Kurset dækker en række metoder, som benyttes til forskellige problemstillinger inden for trafikplanlægning og transportmodellering. Kurset fokuserer på statistiske metoder, specielt regressions– og diskrete valgmodeller. Andre metoder som dækkes er iterative proportional fitting, gravitationsmodeller og simulation.

Anbefalede forudsætninger

02323/02402/02403, eller lignende statistikkursus

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelsestimer, læsning af litteraturen, og opgaveløsning.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Management

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 42178
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage ons 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding