Master Dansk 60 ECTS

Fleksibel Master

Få en masteruddannelse med lige netop den fagprofil, du selv ønsker.

Med en fleksibel masteruddannelse får du mulighed for at gå på tværs af fastlagte studieretninger og sammensætte kurser, der passer til den faglige profil, du ønsker.

Du kan typisk vælge 9 kurser fra DTU’s kursusudbud, der udgør 45 ECTS. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, der varer 18 uger og som udgør 15 ECTS. I alt får du 60 ECTS point, hvilket svarer til 1 års fuldtidsstudie.

Inden du starter på den fleksible masteruddannelse, skal du selv lave et udkast til en individuel uddannelsesplan. Den endelige studieplan udarbejder du sammen med en tildelt vejleder. I afsnittet Studieplan og studieordning kan du læse mere om, hvad planen skal indeholde.

Undervisningen foregår i dagtimerne sammen med ordinære ingeniørstuderende fra forskellige kandidatretninger på kurser, der varierer i størrelse og form.

Du kan finde en oversigt over kurser her. 

Hvorfor tage en Fleksibel Master?

Den fleksible masteruddannelse er til dig, der ønsker en masteruddannelse, som du selv kan tilrettelægge. Du får et bredt udvalg af kurser på kandidatniveau, som du kan tilvælge efter dine interesser eller behov på arbejdspladsen. Du har ialt seks år til at færdiggøre den fleksible master.

En Fleksible Master giver dig chancen for at udbygge dine faglige kompetencer i netop de emner du ønsker.

Studieplan og studieordning

Din individuelle uddannelsesplan udarbejder du sammen med den vejleder, du får tildelt efter du har søgt om optagelse. Studieplanen skal opfylde studieordningen. Studieordningen finder du her.

Du bliver automatisk tilmeldt på 1. semester ud fra den studieplan vi har modtaget, derefter tilmelder du dig i studieplanlæggeren.

Din uddannelsesplan skal bestå af følgende elementer: 

 • Adgangsgrundlaget
 • Uddannelsens faglige profil, herunder hovedemne og kompetenceniveau
 • Sammensætningen af kurser og deres ECTS-point
 • Eventuelle kurser, der i forvejen er bestået under Åben Uddannelse
 • En angivelse af på hvilket universitet kurserne skal gennemføres eller er blevet gennemført
 • En angivelse af hvilke kurser der er bedømt efter 7-trins-skalaen og hvilke der er bedømt med ekstern censur
 • Den rækkefølge kurserne skal gennemføres i, samt en tidsplan herfor.  

Priser

Prisen for en fleksibel master afhænger blandt andet af, hvilke kurser du vælger. Du kan som minimum regne med priserne angivet i nedenstående tabel. Prisen er beregnet ved deltagelse i ordinære kurser. I tabellen kan du se, de forskellige elementer, der udgør den samlede pris.

For EU-borgere:

Elementer i masteruddannelsen 
Udarbejdelse af individuel uddannelsesplan
*Refunderes ikke 
    8.000 kr.
Deltagerbetaling – kurser 45 ECTS à 1.500 kr/ECTS
**Der betales pr. semester for de kurser man følger 
Ved betaling for ét kursus indgår betaling for 3 eksamensforsøg.
Der faktureres minimum for 5 ECTS point.
  67.500 kr.
Afsluttende projekt 15 ECTS à 2.120 kr/ECTS31.800 kr.
 Total  107.300 kr.

*Pris for Ph.D. kurser: 2.120 kr./ECTS

For ikke EU-borgere:

Elementer i masteruddannelsen   
Udarbejdelse af individuel uddannelsesplan
*Refunderes ikke
    8.000 kr.
 Deltagerbetaling – kurser 45 ECTS af 2.120 kr/ECTS (inkl. studieafgift)
**Der betales pr. semester for de kurser man følger 
Ved betaling for ét kursus indgår betaling for 3 eksamensforsøg.
Der faktureres minimum for 5 ECTS point.
  95.400 kr.
 Afsluttende projekt 15 ECTS af 2.740 kr/ECTS (inkl. studieafgift)  41.100 kr.
 Total 144.500 kr.

*Pris for Ph.D. kurser: 2.740 kr./ECTS

* Vejledningsforløbet omkring udarbejdelse af uddannelsesplanen er ikke en del af selve uddannelsen. Hvis ikke du starter på det fleksible masterstudie efter endt vejledningsforløb, refunderes betalingen ikke. 

Vær opmærksom på, at deltagerbetalingen for individuelt tilrettelagte kurser/specialkurser er 2.120 kr/ECTS (hertil kommer studieafgift for ikke EU-borgere).

Du skal være opmærksom på at der tages forbehold for prisstigninger.

Du kan læse mere om deltagerbetaling her.

Ansøgning til uddannelsen

For at blive optaget på en fleksibel masteruddannelse, skal du have en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelsesbaggrund på bachelorniveau samt mindst to års relevant erhvervserfaring.

Når du søger om optagelse på den fleksible masteruddannelse, skal du udfylde et ansøgningsskema, hvor du har lavet et udkast til din individuelle uddannelsesplan. I ansøgningen skal det tydeligt fremgå, hvilket fagligt felt du ønsker at uddanne dig indenfor. Udfyld ansøgningsskemaet, som du kan downloade via boksen til højre på siden. Derudover skal din ansøgning skal indeholde/vedlægges følgende elementer:

 • Dit CV 
 • Bekræftet kopi eller scan af originalt uddannelsesdiplom
 • Dokumentation for minimum to års relevant erhvervserfaring
 • Eventuelle kurser der ønskes meritoverført, indhold, niveau og karakter for disse
 • Kopi af opholdstilladelse (kun hvis du ikke er EU/EØS-borger)

Når du har alt materialet klar, sender du det via e-mail til learnforlife@dtu.dk.

DTU vurderer herefter din ansøgning i forhold til de formelle optagelseskrav. Herefter får du tildelt en faglig vejleder, som hjælper dig i den videre proces omkring udarbejdelsen af din individuelle uddannelsesplan.
Ansøgningsfristen for den fleksible masteruddannelse er 1. maj til efterårssemesteret og 1. november til forårssemesteret 

Svar på optagelse

Når DTU har modtaget din ansøgning med de tilhørende dokumenter, sker der en førstegangsscreening af, hvorvidt du opfylder adgangskravene. Hvis adgangskravene er opfyldt, sendes dine papirer ud til det institut, der matcher dit faglige interesseområde.

På instituttet får tildelt du en vejleder. Sammen med din vejleder tilrettelægger I nu den individuelle uddannelsesplan. Når uddannelsesplanen er godkendt, er du klar til optagelse på den fleksible masteruddannelse. Optagelsen sker som udgangspunkt til starten af et semester.

Du skal være opmærksom på, at der kan gå op til tre måneder, fra DTU har modtaget din ansøgning, til at en uddannelsesplan ligger klar.

Ansøgningsfristerne er 1.maj og 1. november.

Kursusudbud og -tilmelding

Kursusudbud

Som studerende på den fleksible masteruddannelse, skal du tilmelde dig de fag, der udbydes under Åben Uddannelse. Undervisningen foregår i dagtimerne sammen med DTU’s ingeniørstuderende. Du finder kursusudbuddet her.

Når du har udarbejdet din individuelle studieplan, skal du tilmelde dig via kursusbasen.

Kursustilmelding

Du vil modtage en faktura ved semesterstart. For at du er tilmeldt til eksamen, skal deltagerbetalingen være registreret.

Fortryder du at have tilmeldt dig et kursus, skal du sørge for at give os besked inden semesterstart, da tilmelding til undervisning er bindende og deltagerbetaling derfor ikke kan refunderes.

Du tilmelder dig kurser via DTU Learn – DTU’s undervisningsplatform. Du skal bruge dit password/adgangskode, som du fik tilsendt ved optagelse på uddannelsen.

Du kan finde videovejledning til aktivering af studiekort på www.dtu.dk/idkort
Vejledninger til brug af undervisningsplatformen Learn findes på www.inside.dtu.dk

Hvis du skal tilmeldes et ph.d.-kursus eller specialkursus skal du kontakte DTU Efteruddannelse: learnforlife@dtu.dk

FAQ

Er en fleksibel master det samme som en kandidatuddannelse?  

På både den fleksible master og på kandidatuddannelsen følger du fag på videregående niveau og opnår derfor henholdsvis titlerne Master og Master of Science

Forskellene mellem master og kandidat er, at når du ansøger til en fleksibel masteruddannelse, så skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring oven i din bachelorgrad for at blive optaget. Uddannelsen fylder her 60 ECTS point der sammen med erhvervserfaringen giver det faglige niveau.

På kandidatuddannelsen kan du søge om optagelse uden at have erhvervserfaring. Til gengæld fylder kandidatuddannelsen 120 ECTS point, hvilket svarer til to års fuldtidsstudier.

En fleksibel master har derfor – sammenlagt med de to års forudgående erhvervserfaring – en erhvervsrettet profil, hvor kandidatuddannelsen har et højere akademisk niveau.

Fristen for ansøgning er overskredet, men jeg vil gerne i gang med at studere.

Du kan overveje at læse enkeltfag på DTU. 

Kvalificerer en deltidsmaster til optagelse som ph.d.?

Nej, her kræves en kandidatgrad (120 ECTS), men en deltidsmaster sammen med relevant erhvervserfaring og evt. videnskabelige publikationer gør, at man kan prøve at søge dispensation.

Hvor meget arbejde kan en virksomhed forvente at få i løbet af et 15 points projekt?

Et ECTS point svarer til 27,5 timers relevant arbejde i virksomheden i alt ca. 3 måneders fuldtidsarbejde. Arbejdet dækker arbejde i virksomheden, men også eksempelvis dataanalyse der foretages på DTU samt dokumentation af arbejdet.

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc48_en.htm

Kan det lade sig gøre at tage en fleksibel master om aftenen eller i weekenden?

Nej. Undervisningen foregår i dagtimerne på hverdage sammen med DTU’s ingeniørstuderende.

Skal man være tilknyttet en arbejdsplads for at tage en fleksibel master?

Nej, vi har studerende der selv betaler for uddannelsen og studerende der får uddannelsen betalt af deres arbejdsgiver.

Hvor meget tid skal jeg påregne at bruge på at studere?

På de fleste af DTU’s kurser er der 4 timers undervisning på en formiddag eller en eftermiddag om ugen. Afhængig af de valgte kursers omfang og hvor mange kurser du følger pr. semester, skal du regne med 1 til 3 halve dage om ugen.

Hvor lang tid tager det at færdiggøre en fleksibel master?

Vores erfaring siger, at de fleste studerer i 2-4 år. Uddannelsen skal afsluttes inden for 6 år.

Hvad koster det at tage en fleksibel master?

Ved optagelsen betaler du for vejledning ifm. udarbejdelse af din individuelle studiplan. Du betaler løbende for de kurser du tilmelder dig. Afslutningsvist faktureres du for vejledning ifm. det afsluttende projekt. Priserne fremgår af tilmeldingssiden. Du skal være opmærksom på at der tages forbehold for prisstigninger.

Skal jeg betale et nyt gebyr for en uddannelsesplan, hvis ønsker at udskifte nogen af fagene i min aktuelle uddannelsesplan?

Du bliver kun opkrævet et nyt gebyr for en uddannelsesplan, hvis der er tale om en væsentlig omstrukturering af din uddannelse, hvor du i praksis er gået i gang med et helt andet fleksibelt masterforløb. Du skal f.eks. ikke betale et gebyr, hvis du beholder den samme vejleder, og indgår aftale om at udskifte 2-3 af kurserne med andre kurset på samme institut. Hvis du efter eget ønske får udpeget en ny vejleder på et nyt institut, og skifter hovedvægten af dine kurser ud med kurser fra det nye eller andre institutter, så vil du blive opkrævet et nyt gebyr. 

Tilmelding

ECTS

60

Sprog

Dansk

Start

Februar & september (to årlige optag)

Tilmelding