Enkeltfag 5 ECTS

Instrumentel kemisk analyse

Overordnede kursusmål

At give deltagerne fundamentale kompetencer inden for kemiske og biokemiske analyser og det apparatur der bruges til disse analyser og endvidere indsigt i prøve forberedelse. Kurset giver kompetencer i analyseteknologier, instrumentkendskab, kvalitetssikring, anvendelse af teknologier og deltagelse i forsknings- og rutine opgaver.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive principperne for kemisk analyse med en række instrumentelle teknikker: HPLC, GC, MS, AAS, ICP
  • Beskrive de væsentligste dele af MS instrumenter.
  • Beslutte, ud fra en liste af molekyler, hvilken metode der egner sig bedst til identification og analyse af molekylerne
  • Identificere hvilken type prøver, som kan anvendes til analyse med givne instrumenter
  • Opregne fordele og ulemper ved analysemetoderne (LC, GC, MS og biosensorer)
  • Udvælge en prøveforberedelsesmetode, som kræves til en analytisk målemetode for en given blanding og for et givet instrument.
  • Beskrive principperne for separation med kolonner til HPLC.
  • Beskrive principperne for separation ved “Size Exclusion Chromatography” (SEC) og hvordan forskellige detektorer og kalibreringer kan anvendes til polymer analyse
  • Give basal indsigt i validering og til kvalitetssikring.

Kursusindhold

Stort set alle kemikere og biokemikere arbejder med forskellige analytiske opgaver i forbindelse med produktion, kvalitetskontrol og forskning. Mange vigtige samfundsmæssige beslutninger bliver truffet på grundlag af analytiske resultater. Eksempelvis kan nævnes miljøfremmede stoffer i fødevarer, drikkevand og spildevand, kvalitet af medicin, næringsstoffer i fødevarer ligesom retsmedicinsk kemi og procesovervågning udgør andre af de områder, hvor kemiske og biokemiske analyser er vigtige.
Kurset indeholder ekstraktions teknikker, prøveforberedelse, spektrometriske og og automatiske teknikker. Specielt gennemgås kromatografiske separationsteknikker som gaskromatografi (GC) og HPLC (normal og omvendt fase, ionbytnings-, størrelses- og imunoaffinitetskromatografi) og disses kombination med forskellige detektionsteknikker som massespektrometri (LC-MS), foto diodearray detektion, elektrokemiske, lyssprednings teknikker. Også måling med andre spektrometriske metoder og måling med biosensorer har stor udbredelse.

Uorganisk kemi:
Elektrokemi (ISE, coulometri og stripping analyser), optiske metoder (turbidimetri, ICP-AES og ICP-MS).
Automatiske metoder.
Organisk kemi:
Metoder til separation og karakterisering af organiske molekyler, herunder også karakterisering a polymerer.

Anbefalede forudsætninger

26300/26301/26428/27022, Bestået kemi- eller bioteknologi basiskurser.

Undervisningsform

Kurset foregår primært ved forelæsninger og gruppearbejde tilknyttet forelæsningerne. Eksaminering er mundlig

Pladsbegrænsning

Minimum 4, Maksimum: 50.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Kemi

Sted

DTU Lyngby Campus

Fødevareinstituttet
Kemiteknik
Kursus ID 26317
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding