Enkeltfag 5 ECTS

Anvendelse af analytisk kemi i uorganisk og fysisk kemi, laboratoriekursus

Overordnede kursusmål

I dag findes en omfattende række af værktøjer til at bestemme den kvantitative sammensætning af et givet system. Ingeniørstuderende i kemi- og bioteknologi skal udvikle en forståelse for, hvordan disse værktøjer kan benyttes til at løse analytiske opgaver. Målet for dette kursus er at give de studerende kendskab til elementær laboratorieteknik, ikke-instrumenterede metoder og instrumenterede metoder samt deres anvendelse i uorganisk og fysisk kemi.

See course description in English

Læringsmål

  • forklare og anvende god laboratoriepraksis ved kvantitativ overførsel af faste og flydende stoffer.
  • kvantificere prøve- og reagensmængder
  • tilrettelægge og udføre en øvelse således at tiden i laboratoriet bliver udnyttet hensigtsmæssigt og beregne prøveresultater med det korrekte antal betydende cifre.
  • foretage en volumetrisk bestemmelse med en traditionel glasburette
  • indstille en titratorvæske til 3 promilles nøjagtighed.
  • gøre rede for nitrogen-bestemmelser ved hjælp af Kjeldahl-metoden
  • foretage automatiserede potentiometriske titreringer hvor glaselektrode-referenceelektrodesættet kalibreres når de anvendes samt fastlæggelse af instrumentparametre.
  • foretage en kvantitativ spektrofotometrisk bestemmelse.
  • bestemme opløselighed af et tungt opløseligt salt i vand og en række vandige opløsninger af forskellige salte.
  • måle specifik ledningsevne og foretage ledningsevnetitreringer.

Kursusindhold

Analytisk kemis anvendelse i uorganisk og fysisk kemi: laboratorieøvelser og teori. De kvantitative analyser inkluderer både volumetriske og instrumenterede analyser. 8 øvelser.

Anbefalede forudsætninger

Undervisningsform

Laboratorieøvelser og mundtlige overhøringer omhandlende emnerne for de indleverede grupperapporter.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

3 uger

Institut

Kemi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 26374
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 23
Semester slut Uge 26
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding