Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Videregående materialemekanik

Overordnede kursusmål

At give baggrunden for at karakterisere spændinger som følge af store elastiske (reversible) deformationer samt plastisk materialeopførsel (irreversibel), herunder krybning ved høje temperaturer. At give indsigt i og indøve brugen af modeller til bestemmelse af materialers styrkeforhold, både ved elastisk og plastisk deformationer. Dette inkluderer modeller for ikke-lineær elasticitet samt isotrop og anisotrop plasticitet. At bestemme deformationsmekanismer som er relevante for styrkeforholdene i materialer og konstruktioner.

See course description in English

Læringsmål

  • Karakterisere store deformationer.
  • Karakterisere spændinger under store deformationer..
  • Analysere store elastiske deformationer vha. hyperelastiske materialemodeller.
  • Analysere viskose effekter under tidsafhængig deformation.
  • Benytte inkrementalteorier til bestemmelse af plastiske deformationer.
  • Beregne plastiske deformationer under isotrop eller kinematisk hærdning.
  • Beregne anisotrope plastiske deformationer.
  • Analysere krybning i metaller.
  • Udregne grænselast på baggrund af extremalprincipper for bjælker og plader.
  • Foretage inkrementelle numeriske analyser.

Kursusindhold

Store deformationer. Ikke-linear elasticitets teori. Deformations- og inkrementalteorier for elastisk-plastiske materialer. Konveksitet og normalitet. Ligevægtsligninger og ekstremalprincipper. Visko-plasticitetsteori, herunder plastisk deformations afhængighed af tøjningshastighed og krybning ved høje temperaturer. Moderne numeriske beregningsmetoder.

Anbefalede forudsætninger

41502/41534, Generel lineær elastisk kontinuumsmekanik. Kendskab til tensorer samt lineær finite element teori anbefales.

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaveregning

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41528
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding