Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Korrosion (teori og teknologi)

Overordnede kursusmål

Kursets formål er at uddanne personer med en stor viden om såvel teoretiske som praktiske aspekter af korrosion og korrosionsrelateret nedbrydning af materialer, primært metaller, samt at relatere elektrokemisk nedbrydning af metaller til bæredygtighed og genanvendelighed. Kurset er således et multidisciplinært fag, der vil knytte metallurgi, elektrokemi og generel materialenedbrydning (korrosion, slid, udmattelse m.m.) sammen. Kurset skal således sætte den studerende i stand til på baggrund af et godt teoretisk fundament, samt praktiske og analytiske færdigheder, at kunne vælge materialer og materialeløsninger til imødegåelse af korrosionsrelateret materialenedbrydning i forbindelse med primært metalliske materialer, men også i forbindelse med polymer materialer. Der vil i kurset blive lagt stor vægt på, at den studerende er i stand til, at knytte både teori og praktik sammen og dermed kunne fremkomme med realistiske materialevalgsløsninger.

See course description in English

Læringsmål

  • beskrive elektrokemisk teori for korrosion samt forskellige korrosionstyper
  • udvælge optimale elektrokemiske testmetoder og kunne estimere korrosionshastigheder
  • vurdere sammenhæng mellem et metals mikrostruktur og dets evne til at modstå korrosionsangreb
  • identificere og anvende internationale standarder indenfor korrosionsområdet
  • planlægge og gennemføre en korrosionsundersøgelse på en forelagt case fra praksis med henblik på udarbejdelse af en skadesanalyserapport
  • give forslag til løsning af korrosionsproblemer herunder ændring af materialevalg, potentialer eller anvendelse af korrosionsinhibitorer
  • evaluere nye materialer og anvendelser, herunder metaller og polymerer, der er udsat for korrosion.
  • beskrive vigtigheden af korrosion for bæredygtighed af konstruktioner og hvordan lang levetid opnås

Kursusindhold

Kurset vil tage udgangspunkt i korrosionsrelateret nedbrydning af metalliske materialer, men vil også berøre nedbrydning af polymer materialer.
Kurset er opdelt i en teoretisk og en praktisk del, hvor sidst nævnte har til formål, at demonstrere og anvende den tilegnede teori.
Kurset vil tage udgangspunkt i det termodynamiske grundlag for korrosion og behandle polarisationsfænomener, herunder principper for estimering af korrosionshastigheder. Kurset vil behandle de forskellige former for korrosion, herunder kombinationen af korrosion og mekaniske faktorer (slid, udmattelse etc.), der kan accelerere materialenedbrydningen.
Under kurset vil der blive lagt vægt på, at kunne vælge løsninger, der kan eliminere eller nedsætte korrosionen/materialenedbrydningen og hvor vigtigt det er for bæredygtighed. Der vil i forbindelse med den praktiske del af kurset blive trænet i anvendelsen af software til gennemførelse af termodynamiske beregninger, samt træning i litteratursøgning, herunder også identificering af relevante standarder. I forbindelse med den praktiske del af kurset, vil der blive mulighed for at benytte avanceret udstyr til karakterisering af materialers korrosionsforhold i udvalgte miljø.

Anbefalede forudsætninger

41661/41680/41684, Grundlæggende materialelære f.eks.41650/41659/41681/41683/41657/41686

Undervisningsform

Forelæsninger, selvstudier, øvelser og 5 rapporter.

Pladsbegrænsning

Maksimum: 32.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41653
Kursustype Kandidat
Pris

15.000,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding