Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Digitale designværktøjer

Overordnede kursusmål

At introducere forskellige modelleringstilgange indenfor bygningsdesign ved anvendelse af software. At opnå indsigt og forståelse for forskellige typer af modeller anvendt under bygningsingeniørdiscipliner. At opnå kompetencer indenfor visuel kodning og scripting i modelsammenhænge. At opnå evner til at forstå og modellere digitale repræsentationer af virkeligheden, og at benytte resultater til at begrunde bygningsdesignvalg. Kurset udvider deltagernes forståelse for Bygnings Informations Modellering (BIM) som koncept, særligt med henblik på at integrere og parametrisere modeller.

See course description in English

Læringsmål

  • Modellere bygningskomponenter, bygningsdele og bygninger i forskellige digitale designværktøjer i 2d og 3d
  • Opbygge geometriske forudsætninger for beregningsmodeller og forstå anvendelse af forskellige modelleringsbetingelser
  • Forstå, anvende og opbygge parametriske modeller vha. scriptingværktøjer
  • Anvende tidligere opnået viden til formulering, undersøgelse og løsning af relevante problemstillinger vha. digitale værktøjer
  • Anvende og implementere beregningsmetoder for energi, indeklima og bærende konstruktioner for udvikling
  • Udveksle og integrere data mellem forskellige værktøjer
  • Forstå, aflæse, og opbygge topologi og modelleringshierarki
  • Anvende scriptingteknikker og forstå loops, if-statements relateret til geometri og modellering

Kursusindhold

Kurset er i organiseret omkring lektioner, øvelser og designopgaver. Indledningsvist introduceres visuel programmering i relation til byggeri. Lektionerne omhandler parametri, rammebetingelser, modelteknikker, modeldefinitioner. Undervejs i kurset får kursisterne mulighed for selv at opbygge og implementere modeller med åbne og faste parametre. Modellerne anvendes til at beregne eller simulere bygningsfysik og bygningsstatik. Kurset introducerer emner som interoperabilitet, koblinger af modeller, filformater Input > output mellem værktøjer. Gennem kurset skabes en forståelse af lineære modelleringsprocesser og mere avancerede processer som rekursion og generative processer. Her introduceres automatisering og optimering som emner og kursisterne får adgang til at afprøve metoderne på egne modeller. I kurset anvendes viden fra tidligere kurser og der anvendes nye værktøjer til at modellere termiske forhold og konstruktive forhold.

Anbefalede forudsætninger

11990/41902/11000/41901/11951/41911/11998/41928, Basis forståelse for BIM og bygningsmodellering

Undervisningsform

Forelæsninger, individuelle opgaver og gruppeopgaver.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Institut for Byggeri og Mekanisk Teknologi

Kursus ID 41929
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

For tilmelding find kontaktperson nedenfor.

0 pladser tilbage

Tilmelding