Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Avanceret overfladeteknologi

Overordnede kursusmål

Det overordnede mål for kurset er at sætte den studerende i stand til at kunne
a) karakterisere de forskellige overfladeteknologiske processers muligheder og begrænsninger,
b) skræddersy overflade-egenskaber med overfladeteknologiske teknikker,
c) foreslå innovative overfladeteknologiske løsninger for at optimere materiale-egenskaber og -holdbarhed, også under hensyntagen af bæredygtighed.

Kurset sætter de studerende i stand til at kunne arbejde målrettet i faglige netværk med løsning af materiale-udfordringer indenfor mange felter såsom maskin- og værktøjsindustri, medico-teknologi, sammenføjning af materialer (svejsning, lodning og bonding), kemisk industri, off shore, etc. Kurset sætter de studerende i stand til at løse slid, tribologi og korrosionsproblemer.

See course description in English

Læringsmål

  • klassificere overfladeteknologiske processer og belægninger systematisk
  • redegøre for fremstilling af forskellige typer af overflademodifikationer baseret på elektrokemiske, kemiske, fysiske, termiske og mekaniske metoder, og kombinationer af disse
  • specificere overfladeteknologiske løsninger på komplekse materialeproblemer
  • tilegne sig forskningsbaseret viden på bestemte områder indenfor overfladeteknologien
  • identificere væsentlige problemstillinger hvad angår interaktioner mellem belægning og basismaterialer (udmattelse, hydrogenskørhed, corrosion osv.)
  • gennemføre beregninger vedr. materiale og energiforbrug i forbindelse med deponeringsprocesserne
  • anvende tværfaglig viden fra fysik, kemi, mekanik, medico-teknologi, design m.fl. for at skabe innovative løsninger som inddrager overfladeteknologi
  • evaluere alternative overfladeteknologiske strategier for at opnå specifikke materiale-egenskaber

Kursusindhold

Gennemgang af følgende overfladeteknologier: kemiske/elektrokemiske processer (galvanoteknik), gasfase- og vacuumprocesser (PVD, CVD, ionimplantering), termisk sprøjtning, mekaniske behandlinger, anodisering, varmmetallisering og termokemiske processer, og deres typiske anvendelsesområder som: hårde, slid- og (højtemperatur)korrosionsbestændige belægninger, højtemperaturbelægninger.
Kurset sætter kursisten i stand til at vælge en optimal overfladebehandling for en bestemt anvendelse.
Forbedringer af overfladekvaliteten ved enten deponering af tynde/tykke belægninger eller overflademodifikationer af det originale materiale vil blive evalueret med hensyn til, for eksempel, slid, korrosion, elektrisk ledningsevne, lodning, refleksion, friktion.
Bæredygtighed og liv-cyklus problematikken vedr. overflader behandles som en del af materiale- og procesviden.
Overfladeteknologier illustreres med eksempler fra industrien og videnskabelig forskning.

Anbefalede forudsætninger

41650/41659/41681/41683/41680/41686/41661/41664/41662, Materialeteknologi eller metalliske materialer

Undervisningsform

Forelæsninger

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41669
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding