Enkeltfag 5 ECTS

Fysik 1

Overordnede kursusmål

Med den mekaniske fysik som udgangspunkt, skal dette kursus styrke de studerendes færdigheder i numeriske og symbolske beregninger. De vigtigste fysiske grundbegreber gennemgås, diskuteres og indøves teoretisk og ved opgaveregning. Der lægges vægt på forståelsen, så de studerende sættes i stand til at analysere og løse simple fysiske og tekniske problemer.

See course description in English

Læringsmål

  • Anvende de kinematiske begreber position, hastighed og acceleration, og genkende vigtige typer af bevægelse som det skrå kast og cirkelbevægelse.
  • Identificere kræfter og skitsere kraftdiagrammer for simple mekaniske systemer bestående af partikler.
  • Anvende Newtons love på simple mekaniske systemer bestående af partikler.
  • Beregne en krafts arbejde og impuls og anvende arbejdssætningen på simple mekaniske systemer.
  • Formulere principperne om bevarelse af impuls, energi og impulsmoment og anvende disse principper på simple mekaniske systemer.
  • Anvende massemidpunktssætningen på systemer bestående af partikler og stive legemer.
  • Anvende impulsmomentsætningen på stive legemer.
  • Analysere en problemstilling, planlægge og udføre løsning samt kontrollere resultatet.
  • Planlægge og udføre eksperimenter herunder visualisere og analysere eksperimentelle data.

Kursusindhold

Kinematik. Rotationskinematik. Newtons love. Arbejde og energi, konservative og ikke-konservative kraftfelter. Energibegrebet. Mekanisk energibevarelse. Effekt. Rotation af stive legemer. Eksperimenter.

Undervisningsform

Klasseundervisning/forelæsning, regneøvelser, eksperimenter og hjemmeopgaver.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Fysik

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 10935
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding