Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Videregående analytics i mobilitet og transport

Overordnede kursusmål

Kurset holder meget på lineær regressionsanalyse, som er et vigtigt værktøj i markedsføring, planlægning, drift og årsagsanalyse. Kurset fortsætter med brug af “R” statistik software, som var præsenteret i Grundkursus i Statistik. Studerende øve sig i forskellige datatyper og problemstillinger med vægt på anvendelser i mobility og transport.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskriv problemer med en formel struktur og vælg den relevant analyse
  • Vælg, samle, lave om og rette data ifølge erkendt standarder
  • Beskriv datasæt ved hjælp af deskriptiv statistikker, ANOVA og signifikanstest
  • Redegør for grundliggende teori af lineær regression og “ordinary least squares”
  • Udfør restanalyse, anvend data transformationer og evaluer hvordan en model passer
  • Tilpas multipel regressionsmodeler ved hjælp af trinvis regression
  • Formuler beslutningsmodeler med logistisk regression
  • Løs casestudier om forudsigelser eller årsagsanlyser
  • Udvikle relevant statistisk analyse software færdigheder, især “R”.

Kursusindhold

Kurset introducerer lineær regression og derefter fortsætter til avanceret metoder. Læringsmål omfatter både metoder og problemløsning tip. Et sortiment af datasæt om mobilitet og transport udforskes til at demonstrere kompleks modeler, også til vise hvad kan tage fejl, og hvordan man kan undgå falsk fortolkninger. Kurset sluttes med et fokus på virkelige data og muligheden for flere fortolkninger af dataene.

Anbefalede forudsætninger

62668, Studerende bør havde bestået et kursus som indeholder deskriptiv statistik, estimatberegninger af parametre i statistiske modeller og hypotesetester. Det er et fast krav.

Undervisningsform

Klasseundervisning, øvelser og en del gruppearbejde.

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Produktion, transport og planlægning
Mobilitet, transport og logistik: 3. semester

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62637
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding