Enkeltfag Dansk 10 ECTS

Trafik- og transportplanlægning

Overordnede kursusmål

Den studerende får viden og indsigt i metoder og færdigheder i praktiske løsninger indenfor trafik- og transportplanlægning og bæredygtighed.

See course description in English

Læringsmål

  • identificere og analysere mobilitetsproblemer, herunder forstå betydningen af intelligente transportsystemer (ITS) og benytte ITS-teknologier til at opnå en effektiv udnyttelse af infrastrukturen
  • afgrænse og planlægge trafikale forbedringsprojekter
  • anvende fagets metoder og værktøjer til at løse problemerne
  • vurdere konsekvenserne af egne og andres løsningsmodeller
  • redegøre for gang- og cykeltrafik, biltrafik og bustrafik
  • planlægge og projektere mobilitetsløsninger
  • reflektere over og begrunde valg af løsninger
  • redegøre for gruppens samarbejde med særlig fokus på interaktion med udenlandske studerende.

Kursusindhold

I skal i projektgruppen sammen med underviserne udvælge et mobilitetsproblem og fremkomme med alternative løsninger, hvorigennem I får belyst
– Metoder og værktøjer.
– Projektplanlægning.
– Trafiksikkerhed.
– Hastighed.
– Planlægning og udformning af veje og stier.
– Biltrafik
– Bustrafik.
– Gang- og cykeltrafik.
– Konsekvensvurderinger med hensyn til trafik, miljø og trafiksikkerhed.

Anbefalede forudsætninger

Undervisningsform

Foredrag af eksperter, der arbejder med bæredygtig mobilitet
Gennemgående kursusopgave, som løses i grupper, hvor udvalgte mobilitetsproblemstillinger afgrænses og gennemarbejdes, og hvor løsningerne konsekvensvurderes.
Ekskursioner.

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Produktion, transport og planlægning
Mobilitet, Transport og Logistik : 4. semester
Bygningsdesign: Valgfag
Miljø og Infrastruktur : valgfag

Bedømmelsen sker på grundlag af kursusarbejder udført i kurset samt procesdokument og en samtale om disse i relation til kursets faglige indhold.

For grupper bestående af exchange-studerende og danske studerende lægges der i bedømmelsen også vægt på forskellene i gruppemedlemmernes faglige, sproglige og studiekulturelle baggrund, samt på gruppens initiativer til at overvinde disse forskelle.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Management
Kursus ID 62381
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 13-17, fre 8-12
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding