Enkeltfag Dansk 10 ECTS

Trafik- og transportplanlægning

Overordnede kursusmål

Den studerende får viden og indsigt i metoder og færdigheder i praktiske løsninger indenfor trafik- og transportplanlægning.

See course description in English

Læringsmål

  • identificere og analysere mobilitetsproblemer, herunder forstå betydningen af intelligente transportsystemer (ITS) og benytte ITS-teknologier til at opnå en effektiv udnyttelse af infrastrukturen
  • afgrænse og planlægge trafikale forbedringsprojekter
  • anvende fagets metoder og værktøjer til at løse problemerne
  • vurdere konsekvenserne af egne og andres løsningsmodeller
  • redegøre for gang- og cykeltrafik, biltrafik og bustrafik
  • planlægge og projektere mobilitetsløsninger
  • reflektere over og begrunde valg af løsninger
  • redegøre for gruppens samarbejde med særlig fokus på interaktion med udenlandske studerende.

Kursusindhold

I skal i projektgruppen sammen med underviserne udvælge et mobilitetsproblem og fremkomme med alternative løsninger, hvorigennem I får belyst
– Metoder og værktøjer.
– Projektplanlægning.
– Trafiksikkerhed.
– Hastighed.
– Planlægning og udformning af veje og stier.
– Biltrafik
– Bustrafik.
– Gang- og cykeltrafik.
– Konsekvensvurderinger med hensyn til trafik, miljø og trafiksikkerhed.

Anbefalede forudsætninger

Undervisningsform

Foredrag af eksperter, der arbejder med bæredygtig mobilitet
Gennemgående kursusopgave, som løses i grupper, hvor udvalgte mobilitetsproblemstillinger afgrænses og gennemarbejdes, og hvor løsningerne konsekvensvurderes.
Ekskursioner.
Underviserne bidrager til gruppedannelse der integrerer eventuelle udenlandske og danske studerende.

Fakultet

Bemærkninger

Bedømmelsen sker på grundlag af kursusarbejder udført i kurset samt procesdokument og en samtale om disse i relation til kursets faglige indhold.

For grupper bestående af exchange-studerende og danske studerende lægges der i bedømmelsen også vægt på forskellene i gruppemedlemmernes faglige, sproglige og studiekulturelle baggrund, samt på gruppens initiativer til at overvinde disse forskelle.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Management
Kursus ID 62381
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 13-17, fre 8-12
Pris

15.000,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding