Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Kvalitetstyring og GMP

Overordnede kursusmål

At få en forståelse principper og strukturen i kvalitetssikring, herunder kvalitetsstyring i regulerede industrier, GMP og farmaceutiske industri. Kurset gennemgår kvalitetssikring i alle led af en virksomhed og, hvordan en ISO certificering opnås samt de fordele og ulemper dette kan give virksomheden. Der skabes en indsigt i hvordan ISO-systemet fungerer i en virksomheds dagligdag og der skabes løbende forbedringer af virksomhedens kvalitetsniveau. Kurset forbereder den studerende til at kunne indgå ISO certificerede virksomheder, komplekse systemer og kraftigt regulerede virksomheder som f.eks. den danske pharma-industri.

See course description in English

Læringsmål

  • At kunne forstå og forklare kvalitetsstyringssystemer, baseret på ISO-normer. Deres opbygning og hvordan de vedligeholdes/opdateres
  • At anvende basale kvalitetsteknikker
  • At være i stand anvende kvalitetsværktøjer til løsning af kvalitetsproblematikker
  • Forstå og forklare de forretningsmæssige fordele ved kvalitetsstyring
  • Beskrive, hvordan kvalitet sikres i alle afdelinger og på alle niveauer i en virksomhed
  • At kunne forstå og vurdere komplekse kvalitetssystemer
  • At være i stand til at forklare og udføre simple valideringer
  • At opnå kendskab til ”administrative systemer” som er essentielle for, at kvalitetsstyringssystemet kan fungere
  • Forstå noget ISO systemets opbygning og indhold
  • At kunne forstå og forklare, hvordan kvalitetsstyring bidrager til øget bæredygtighed.

Kursusindhold

Kvalitetssikring i udvikling og konstruktion
Kvalitetssikring i produktion
Anvendelse af LEAN og Six Sigma i kvalitetssikringen
Optimering af virksomheden med kvalitetsværktøjer
Kvalitetssikring i administrationen
Kvalitet i sundhedssektoren og pharma-industrien, GMP samt sporbarhed
Kvalitetsstyringssystemer ISO, audit, afvigelseshåndtering og vedligeholdelse af systemet
Opbygning af kvalitetshåndbog
Cases og opgaver

Undervisningsform

Lektioner, diskussioner, opgaver, øvelser i anvendelse af teorier på case-beskrivelser.

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Produktion, transport og planlægning
Produktion: 3. semester

Obligatoriske afleveringer skal godkendes/bestås for at kunne gå til eksamen.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62107
Kursustype Diplomingeniør
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding