Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Billeddannende modaliteter

Overordnede kursusmål

At give den studerende viden om og forståelse af kliniske systemer til medicinsk billeddannelse, samt at kunne vurdere fejlkilder i forbindelse med billeddannende systemer.

See course description in English

Læringsmål

  • Forstå de fysiske principper, der ligger til grund for kliniske systemer til billeddannelse.
  • Forstå forløbet i den praktiske anvendelse af et billeddannende system til klinisk anvendelse.
  • Foretage en vurdering af fejlkilder ved billeddannende systemer til klinisk anvendelse.
  • Knytte principper for billeddannelse, praktisk anvendelse og vurdering af fejlkilder til røntgenbilleder.
  • Knytte principper for billeddannelse, praktisk anvendelse og vurdering af fejlkilder til magnetisk resonans (MR).
  • Knytte principper for billeddannelse, praktisk anvendelse og vurdering af fejlkilder til computer tomografi (CT).
  • Knytte principper for billeddannelse, praktisk anvendelse og vurdering af fejlkilder til positron emissions tomografi (PET).
  • Knytte principper for billeddannelse, praktisk anvendelse og vurdering af fejlkilder til ultralyd.

Kursusindhold

Fysiske principper for kliniske systemer til billeddannelse; praktiske anvendelser af billeddannende systemer til klinisk anvendelse, vurdering af fejlkilder ved billeddannende systemer til klinisk anvendelse.
Knytte ovenstående til røntgenbilleder magnetisk resonans (MR) skanning, computer tomografi (CT) skanning, positron emissions tomografi (PET) skanning, og ultralydskanning.

Anbefalede forudsætninger

62482

Undervisningsform

Undervisning i klassse med aktiv deltagelse af de studerende. Sessionerne opdeles i præsentation af nyt materiale og arbejde med projekter.

Bemærkninger

Faggruppe: AI, matematik og software
Sundhedsteknologi: 4. semester
Kurset gennemføres på Københavns Professionshøjskole

Eksamensdato aftales med underviser.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Other Campus

Kursus ID 62517
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding