Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Organiske energimaterialer

Overordnede kursusmål

Formålet med kurset er at introducere forskellige typer organiske materialer, der anvendes til energikonvertering og -lagring. Organiske energimaterialer (OEM) er et potentielt billigt og bæredygtigt alternativ til deres traditionelle modstykker, der indeholder forskellige metaller. Gennem en kombination af forelæsninger med eksperimenter og computerøvelser vil de studerende lære om forskellige typer af elektro- og fotoaktive OEM’er og deres anvendelser i teknologier såsom solceller, batterier, elektrokatalyse og kunstig fotosyntese. De vil lære grundlæggende syntetiske teknikker til at fremstille sådanne materialer, elektrokemiske og spektroskopiske metoder til at karakterisere dem og molekylære modelleringsmetoder til at beregne deres egenskaber. Endeligt vil de studerende blive bevidste om relative fordele og ulemper ved state-of-the-art OEM’er samt aktuelle udfordringer i deres udvikling og anvendelse.

See course description in English

Læringsmål

  • Analysere organiske materialers molekylære og elektroniske struktur
  • Forklare forskellene mellem forskellige typer organiske materialer (polymerer, krystaller, kovalente organiske strukturer, væsker)
  • Vurdere fordele og ulemper ved at bruge organiske materialer i energiteknologier
  • Beskrive de elektrokemiske og fotofysiske processer, der forekommer i organiske energimaterialer
  • Beskrive principperne bag udvalgte bæredygtige energiteknologier
  • Designe passende materialer for tilsigtede anvendelser baseret på deres fysisk-kemiske egenskaber
  • Udvælge og anvende syntetiske teknikker til fremstilling af organiske materialer
  • Anvende og evaluere molekylære simuleringer til at beregne grundlæggende strukturelle og elektroniske egenskaber af organiske materialer
  • Udvælge og anvende elektrokemiske og spektroskopiske metoder til at karakterisere materialernes egenskaber
  • Sammenligne og fortolke resultaterne af computersimuleringer og eksperimentel karakterisering

Kursusindhold

Molekylær og elektronisk struktur af molekylære byggeblokke til organiske materialer. Kemi og processering af forskellige typer organiske materialer (polymerer, krystaller, kovalente organiske rammer, væsker). Fotofysiske og elektrokemiske processer i organiske materialer. Eksperimentel karakterisering af organiske materialer. Molekylær modellering af organiske materialer. Organiske fotovoltaiske materialer til solceller. Organiske elektroder og elektrolytter til batterier, herunder redoxflow-batterier. Organiske fotokatalysatorer til kunstig fotosyntese.

Anbefalede forudsætninger

26000/26026/26030/10020/10018/10041

Undervisningsform

Forelæsninger, eksperimentelle øvelser, computerøvelser.
Sikkerhed i laboratoriet indgår som en del af kurset.

Pladsbegrænsning

Minimum 10, Maksimum: 24.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Energi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 47338
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage ons 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding