Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Grundlæggende effektelektronik i energisystemer

Overordnede kursusmål

Det overordnede formål for kurset er at give den studerende en grundlæggende forståelse for strømforsyninger (uisolerede og isolerede) i jævnspændings- og vekselspændingsomformere samt en-fase og tre-fase kredsløb. Desuden indeholder kurser et grundlæggende kendskab til anvendelsen af switch mode effektelektronik i simple, regulerede systemer f.x. i motorstyringer, vedvarende energisystemer og forstærkere.

See course description in English

Læringsmål

 • beskrive og beregne begreberne effektivværdi, middelværdi og power faktor
 • klassificere omformer typer og pulsebrede modulation
 • forklare afgørende egenskaber af passive og aktive komponenter i forhold til effekt omformere
 • bestemme tidsforløbet af spændinger og strømme for de grundlæggende converter topologier (buck, boost og buck-boost) og afledte heraf
 • udlede overføringsfunktionen for såvel de grundlæggende topologier samt afledte heraf
 • bestemme grundlæggende parametre i effektelektronikkredsløb ud fra simuleringer
 • design transformatorer i galvanisk adskilte topologier (f.x. forward og flyback, push-pull, half-bridge, full-bridge)
 • bestemme grundlæggende parametre i switch mode kredsløb ud fra målinger på disse
 • beregne signaler og effekttab i switch-mode effektkredsløb
 • specificere effekt omformere og deres komponenter under brug af engelsk fagsprog
 • klarlægge virkemåden af en-fasede og tre-fasede pulsebrede modulerede vekselretter og pulsebrede modulerede ensretter
 • forklare afgørende egenskaber af V/Hz styring af tre-faset AC maskiner og frekvensomformere

Kursusindhold

Overblik over effektelektronik
Passive komponenter: kondensatorer og spoler
Signaler: effektivværdi og middelværdi
Aktive komponenter: dioder og MOSFETs som switch
Ensretterkredsløb
Uisolerede omformer: buck, boost og buck-boost regulatorer
Egenskaber, tilstande og supplerende kredsløb til omformer
Isolerede omformer: enfasede transformatorer, forward og flyback omformere
Single- og tre-phase PWM inverter og rectifiers
Modulation strategier (PWM)
Tre-phase V/Hz control of AC machines
Single-/multiple-quadrant operation
Switch-mode motorforsyninger og audio forstærker.
Simple reguleringssystemer med motorer.

Anbefalede forudsætninger

-> kritisk: elektriske komponenter og Ohms lov & Kirchhoffs regler, såsom:
Elektriske kredsløb 1 & 2 eller
Elektroteknik & Analog elektronik eller
Indledende elektronik & kredsløbsteori 2 eller
tilsvarende
-> ønsket: grundlæggende forståelse af Maxwells ligninger, såsom:
Elektromagnetisme eller Elektrofysik og Materialer
->fordelagtig: Signaler og systemer, såsom:
Linare systemer og signaler.
(Hvis du er i tvivl, skiv til kursusansvarlige!)

Undervisningsform

Video and quizzes, chat-baseret kommunikation, opgaveregning og laboratoriearbejde.
Gæsteforedrag
Obligatoriske øvelser og obligatorisk gruppe arbejde

Bemærkninger

Der indgår et antal obligatoriske øvelser/opgaver i kurset som er fordelt over hele semesteret.
E-learning: kurset er klart til digital twin university & education 4.0: teori-delen kan i høj grad være “self-paced” learning (baseret på videoer og quizzes med hjælp igennem chat). Den praktiske del kan organiseres som camp (dog kun enten som camp eller i skema – ikke begge dele).

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34620
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tors 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding