Enkeltfag 5 ECTS

Indledende programmering for diplom-E

Overordnede kursusmål

At sætte deltagerne i stand til at designe, kode, teste og dokumentere programmer i programmeringssproget C

See course description in English

Læringsmål

 • arbejde med simple datatyper og erklæring af variable
 • anvende valg: if-, if-else- og switch-sætninger
 • anvende løkker: while-, do-while- og for-sætninger samt kendskab til rekursion
 • udarbejde funktioner med parameteroverførsel: værdi- og referenceoverførsel
 • bruge standard I/O (tastatur og skærm) samt tekstfiler
 • anvende sammensatte datatyper: arrays: 1- og 2-dimensionelle og structs
 • anvende simpel hardware nær programming.
 • anvende pointere med relation til arrays
 • anvende datastrukturen: kø
 • udføre tests af programmer
 • anvende rute- og moduldiagrammer til dokumentation af programmer
 • indgå i et samarbejde om løsning af en konkret opgave i mindre grupper

Kursusindhold

Programstrukturer: Fra pseudokode via rutediagrammer til moduler, funktioner, parameteroverførsel, løkker og forgreninger. Indlæsning og udskrivning: Skærm, tastatur og filer. Simpel søgning og sortering. I slutningen af kurset udarbejdes en applikation til 1. semester CDIO-projektet

Undervisningsform

Forelæsning og øvelser. Der stilles programmeringsprojekter i løbet af 13-ugers perioden, som alle tæller med i den samlede karakter efter en helhedsvurdering

Bemærkninger

CDIO-projektet afvikles i semesterets afsluttende 3-ugers periode (kursus “Projektarbejde i Elektroteknik”). Applikationen skal benyttes til dette projekt og visualiserer den matematiske model af en aluminiumklods’ opvarmning. Den matematiske model leveres fra kurset DiplomMat1 (Indledende matematik for diplomingeniører)

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 02318
Kursustype Diplomingeniør
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding