Enkeltfag 5 ECTS

Indledende databaser og database programmering

Overordnede kursusmål

Kursets mål er at sætte den studerende i stand til at kunne designe og implementere persistens vha. en relationel database. Endvidere skal den studerende være i stand til til at bruge og tilgå en relationel database vha. et Java program via JDBC.

See course description in English

Læringsmål

  • udarbejde en begrebsmæssig (konceptuel) datamodel for en given problembeskrivelse
  • konstruere en logisk datamodel for en relationel database ud fra en begrebsmæssige datamodel
  • foretage normalisering til 3. normalform af en relationel model
  • udføre et fysisk databasedesign
  • anvende et relationelt databasesprog til implementering af et fysisk databasedesign
  • forklare og anvende teknikker til optimering af fysisk tilgang til data i databaser
  • bruge et relationelt databasesprog til at opdatere og forspørge en relationel database
  • tilgå databaser fra et programmeringssprog

Kursusindhold

• Begrebsmæssig databasedesign:
– ER-modellering med ER diagrammer visende entiteter og deres relationer, nøgler, domæner og andre constraints
• Logisk databasedesign, inklusiv:
– mapping fra ER-model til relationel model
– normalisering af relationel modeller til 3NF
• Fysisk databasedesign, inklusiv:
– konvertering af en logisk models relationer til tabeller
– definition af constraints
• Implementering af et fysisk database design i SQL
• Indekseringsteknikker til optimering af den fysiske tilgang til data i databaser
• Structured Query Language, SQL:
– SQL kommandoer til at definere, manipulere og forespørge databaser
– Avancerede SQL sprogkonstruktioner så som triggere, lagrede procedurer og views
• Tilgang til en SQL database fra et Java program ved hjælp af JDBC.

Anbefalede forudsætninger

01904/02314/02326, eller ækvivalente kundskaber om:
(1) diskret matematik: mængdelære og logiske operatorer,
(2) Java programmering og
(3) algoritmer og datastrukturer.

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser samt et projekt.

Fakultet

Bemærkninger

Ved overtegning har diplomstuderende fortrinsret.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02327
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding