Enkeltfag 5 ECTS

Anvendt statistik og statistisk programmel

Overordnede kursusmål

At sætte deltagerne i stand til at løse en større praktisk opgave og i denne sammenhæng læres en række deskriptive teknikker. Desuden sættes deltagerne i stand til at udføre statistiske analyser (svarende til 02402/02302) vha. statistik programpakker (R).

See course description in English

Læringsmål

  • Opstille og anvende hyppigt anvendte statistiske regressionsmodeller
  • Være i stand til at fortolke resultater fra simple statistiske modeller
  • Udføre modelkontrol
  • Udøre estimation, hypotesetest og prædiktion ved brug af simple statistiske modeller
  • Udføre simple statistiske analyser ved brug af statistisk programmel
  • Fortolke output fra statistisk programmel
  • Forholde sig kritisk til resultater fra statistiske analyser
  • Forbered rå data til statistisk analyse
  • Skrive en mindre rapport over statistiske resultater til personer uden statistisk baggrund

Kursusindhold

Der vil blive undervist i løsning af statistiske problemstillinger vha. statistiske programpakker. Der indgår en større praktisk opgave, som tager udgangspunkt i en aktuel problemstilling og består i analyse af data, eksempelvis fra en forskningsinstitution eller en erhvervsvirksomhed.

Anbefalede forudsætninger

02402/02403/02323, Et introducerende kursus i statistik (inkl. lidt R).

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser (integrerede) samt løsning af praktisk opgaver.

Fakultet

Bemærkninger

Kurset er tænkt som en overbygning på “02402 Introduktion til statistik”. Deltagerne lærer at udføre statistiske analyser, primært vha. statistikprogrammet R. Ydermere kan kurset ses som en introduktion til de efterfølgende statistikkurser, fx 02409 Multivariat Statistik og 02424 Videregående dataanalyse og statistisk modellering. Kurset bør tages umiddelbart efter 02402 Introduktion til statistik

Pladsbegrænsning

Maksimum: 60.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

3 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02441
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 1
Semester slut Uge 35
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding