Enkeltfag 5 ECTS

Genetiske metoder inden for akvakultur

Overordnede kursusmål

Det overordnede formål med dette kursus er at give de studerende indsigt og prkatisk laboratoriemæssig erfaring i, hvorledes genetik og genetiske metoder anvendes i akvakultur. De studerende skal kunne forstå principperne i kvantitativ genetik, som er baggrunden for alle avls-programmer, og de skal kunne anvende avlsprogrammer i praksis. Desuden skal de kunne forstå betydningen af genetisk variation på DNA niveau og denne variations sammenhæng med individuelle og populations forskelle i produktionsmæssigt vigtige egenskaber. De skal opnå forståelse af, hvorledes undslupne eller udsatte opdrættede fisk kan påvirke vilde fiskepopulationer genetisk. De skal kunne forstå, hvorledes DNA-teknologier kan anvendes i praksis i avlsprogrammer samt analysere og vurdere fordele og ulemper ved anvendelse af disse i forbindelse med iværksættelse af konkrete avls-projekter

See course description in English

Læringsmål

 • Demonstere bred viden om DNA baserede genetiske og genomiske metoder og deres anvendelse i akvakultur
 • Demonstrere bred vide nom fundamentale populationsgenetiske og kvantitative genetiske termer, såsom indavl, selektion, heritabilitet og tilpasning.
 • Forklare hvordan selection fungerer I forhold til at ændre træk (f.eks. vækst) af interesse for akvakultur.
 • Demonstrere vide nom metoder til at manipulere kromosom antal, køn og gen transfer mellem arter (GMO).
 • Forstå og forklare forskelle mellem forskelle typer af genetiske markører og deres forskellige anvendelsesmuligheder.
 • Forstå og analysere genetiske data for at identificere individer, familier og avlsbestande, inklusiv sporbarhed.
 • Forstå og forklare basale principper omkring QTL mapping (Quantitative Trait Loci) og deres anvendelse til MAS (Marker Assisted Selection).
 • Forklare principperne i gen-ekspressions analyse og evauere relevante anvendelsesmuligheder for akvakultur.
 • Finde og anvende web-baserede genomiske ressourcer af relevans for akvakultur.
 • Designe, udvikle og evaluerer et avlsprogram for nye arter i akvakultur.
 • Evaluere genetiske og demografiske konsekvenser af interaktioner mellem fisk fra akvakultur og deres vilde artsfæller.

Kursusindhold

Kurset baseres på praktiske cases og laboratoriearbejde som illustrerer anvendelse af DNA baserede metoder i akvakultur. Kurset beskriver betydningen og den relative success af akvakultur aktiviteter som indeholder et avlsprogram. De mest almindelige akvakultur avlsmål gennemgås, såsom produktivitet, sygdomsresistens, filet kvalitet, men også nye mål associeret med fiskevelfærd præsenteres.
Derefter præsenteres basale koncepter indenfor populations- og kvantitativ-genetik. Vigtige begreber, såsom selektion, arvelighed og indavl defineres. Dette efterfølges af en gennemgang af fremstilling af GMO fisk, ændring af køn og kromosomantal.
Efterfølgende arbejdes der med de specifikke anvendelser af DNA baserede metoder i akvakultur, inklusiv praktisk laboratoriearbejde. Et hovedtema er anvendelse af DNA metoder til identifikation af a) velagenet avlsbestand 2) individer 3) familier og 4) til sporing af fisk og fiskeprodukter fra akvakultur i en rets-genetisk sammenhæng. Et andet hovedtema er at identificere regioner i genomet (”mapping”) der påvirker avlstrækkene som er interessante for selektiv forbedring. Dette inkluderer også hvordan information kan anvendes til hurtigere at nå avlsmålene gennem MAS (Marker Assisted Selection) og WGS (Whole Genome Selection). Endeligt vil kurset inkludere en diskussion af interaktioner mellem vilde fisk og fisk undsluppet fra akvakultur. Den ultimative målsætning vil være at designe en strategi for at undgå og monitere potentielle trusler mod den naturlige biodiversitet gennem at sikre en bæredygtig akvakultur produktion.
Kurset inkluderer gruppearbejde på en praktisk case i forbindelse med avl i akvakultur. Casen defineres og udvikles i samarbejde mellem studenterne og den ansvarlige for kurset og/eller andre lærere på kurset.

Undervisningsform

Forelæsninger, gæsteforelæsninger, gruppe arbejde og computer øvelser.

Fakultet

Bemærkninger

Dette kursus giver studerende kompetencer, der er relevante for FN’s SDG’er, især #2 (Zero hunger), #3 (Good health and well-being), #12 (Responsible consumption and production) og #14 (Life below water)

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

3 uger

Institut

Aqua

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 25315
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 1
Semester slut Uge 35
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding