Enkeltfag 5 ECTS

Fysisk Oceanografi

Overordnede kursusmål

Se engelsk

See course description in English

Læringsmål

  • Identificere de hovedkomponenter som påvirker havvandets massefylde, beregne denne og dens dynamiske påvirkning af havstrømme.
  • Identificere de væsentligste faktorer som påvirker vandmassedynamik på kontinentalsoklen – indstrømning, vind, tidevand – og beregne positionen af opblandingsfronter.
  • Identificere de fysiske processer som bidrager til forårsopblomstringen.
  • Beskriv de forskellige instrumenter og teknologier, der er involveret i oceanobservationssystemer.
  • Brug moderne softwareprogrammer (Ocean Data View) til at analysere oceanografiske data.
  • Udvikle og fortolke boksmodeller af gennemstrømningssystemer som f.eks. estuarier med henblik på at undersøge den resulterende fordeling af næringssalte og forurenende stoffer.
  • Beregne geostrofisk strømning, Ekman pumpeeffekt, og ’upwelling’ af næringsrigt vand samt forklare indvirkningen af disse fænomener på marin produktivitet.
  • Forklar de vigtigste træk ved vinddreven overfladecirkulation, atmosfæren-havkobling, den meridionelle omkredscirkulation og deres indflydelse på klimaet.

Kursusindhold

Havvandets fysiske egenskaber.
Oceaniske varmebudgetter.
Strømningsdynamik i relation til massefylde, vind, tidevand, og bølger.
Sæsonmæssig cyklus i lagdeling og opblanding; forårsopblomstring og fronter.
Estuarier og delvist lukkede bassiner.
Planetarisk rotation og geostrofi.
Vinddrevet havcirkulation.
Beskrivende regional oceanografi.
Den meridionelle væltningscirkulation
Palæo-oceanografi.
Have og klima.

Undervisningsform

Forelæsninger, gæsteforelæsninger, regne- og computerøvelser samt projektgruppearbejde og ekskursion.

Fakultet

Bemærkninger

Dette kursus giver studerende kompetencer, der er relevante for FN’s SDG’er, især #13 (Climate action) og #14 (Life below water)

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Aqua

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 25302
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage ons 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding