Er det på tide at transformere jeres virksomhed med livslang læring?

Hvorfor prioritere læring i virksomheden?

Vores verden er i konstant forandring. Nogle gange er det i form af gradvise kurver, der er overskuelige og lette at tilpasse sig. Andre gange, når kriser opstår, sker det i drastiske ryk. Der er ikke noget, der hæmmer jeres virksomhed mere end en krise, som jeres medarbejdere ikke er rustet til at kunne håndtere. Netop derfor er det essentielt at være på forkant med udviklingen og opkvalificere medarbejderne i form af kontinuerlig læring.

Når jeres medarbejdere løbende uddanner sig, er de mere innovativt tænkende og udstyret med de nyeste metoder, teknologier og teorier. Lærende medarbejder er omstillingsparat og nytænkende. Livslang læring er en investering i optimering af jeres medarbejdere og dermed af jeres virksomhed.

Hvorfor engagere medarbejdere i livslang læring på DTU?

De største fordele ved at videreuddanne sig ved et universitet er, at undervisningen er funderet i aktuel forskning og formidlet af feltets absolutte eksperter. Vi udbyder en bred vifte af fag og muligheden for at skræddersy uddannelsesforløb, der specifikt dækker jeres behov.

Hvis I sender flere af jeres medarbejdere på samme forløb, bliver det samtidigt en teambuilding-øvelse, der styrker relationerne og det professionelle sprog medarbejderne imellem.

Hvad hvis DTU’s uddannelsesforløb, ikke dækker vores behov eller vi er i tvivl om hvorvidt vores medarbejdere opfylder adgangskravene?

Kontakt os og lad os tale om det. Måske kan vi skræddersy et forløb til jer. Vi udvikler hele tiden nye uddannelser og det, der dækker jeres behov, er muligvis det næste der vil blive søsat.

Vi vejleder også gerne i mulighederne for at opfylde adgangskravene på de fag, vi udbyder. Vi er meget åbne for en dialog, der kan hjælpe jer og jeres medarbejdere videre i jeres livslange læringsproces.