“Min diplomuddannelse
er trædestenen til min
videre karriere.”

Operations og Supply Chain Management

Læs her om, hvordan Bjørn med en efteruddannelse kunne tage skridtet fra produktspecialist til konsulent – og læs om hans oplevelse og udbytte af uddannelsen.

Bjørn Røhder Härtel Husted, Lead Consultant i Emendo Engineering, har planlagt sin karriere og målet er på sigt en MBA. Det startede med en professionsbachelor som maskinmester fra MSK og i januar 2022 bestod Bjørn diplomuddannelsen i Operations og Supply Chain Management på. Men drivkraften og motivationen er til mere.

”Min motivation for at starte uddannelsen var ønsket om at være bedre til at løse mine daglige udfordringer med produkter, indkøb og mange interessenter. Jeg var nysgerrig på, hvordan jeg kunne styrke mine kompetencer og mit netværk, så jeg i det daglige kunne rådgive og løfte opgaver ud over bare at være drift,” starter Bjørn.

Uddannelsen blev et fortroligt rum

Interessen og stemningen blandt mine medstuderende har oversteget mine forventninger. Alle har vist stor interesse og engagement – og jeg fik hurtigt et godt netværk, hvor jeg i fortrolighed kunne dele viden og undren uden bekymringer.

Gruppearbejdet rækker ofte ud over selve studiet og det har for mig blandt andet medført et spring i min professionelle karriere – men jeg ses også stadig med mine medstuderende både til faglig sparring og bare rent socialt.

Fagligt var jeg specielt glad for fagene Økonomisk Styring og Operations Management. De to fag spillede godt sammen – og godt sammen med mine arbejdsopgaver på daværende tidspunkt. Det førte til nye refleksioner og fik mig til at anskue problemstillinger og mulige løsninger i et nyt lys. Jeg tager mange brugbare værktøjer og modeller med fra studiet,” forsætter Bjørn.

Det laver Bjørn i dag

I dag arbejder jeg som konsulent med projekter for kunder, hvor det ofte er meget udefinerbart i opstartsfasen – og så er min opgave at få styr på problematikkerne mellem projektets deltagere og projektets formål for at kunne levere en løsning, som kunden nemmest muligt kan overtage og sætte i drift. Uddannelsen gav mig ikke bare de faglige værktøjer, men jeg har også fået værktøjer til at strukturere min hverdag og indblik i forskellige industrier og virksomheder.

Det kræver planlægning og aftaler på hjemmefronten, når man er en del af en familie med hus og 2 små børn. Men for mit eget vedkommende har det været hele rejsen værd – og jeg er frisk på mere.

Er du også interesseret i at styrke dine faglige og personlige kompetencer?

Så læs om DTUs diplomkurser og -efteruddannelser lige her.