Enkeltfag 5 ECTS

Eksperimentel eukaryot molekylærbiologi

Overordnede kursusmål

At give den studerende ekstensiv praktisk erfaring i molekylærbiologisk, genetisk og fysiologisk håndtering af eukaryote organismer.

See course description in English

Læringsmål

  • Udføre klassiske molekylærbiologiske/genetiske eksperimenter.
  • Beskrive DNA-vedligeholdelse og kromosomsegregering i eukaryote celler. Dette inkluderer fundementale molekylære genetiske termer.
  • Håndtere gær og/eller skimmelsvampe.
  • Planlægge, koordinere og udføre flere eksperimenter på samme tid.
  • Konstruere nye stammer ved ‘gene targeting’ og/eller CRISPR/Cas9 gen-editering.
  • Ændre et eukaryotisk genom ved at introducere punktmutationer, deletioner, ‘GFP tags’ eller andre modifikationer.
  • Udføre beregninger baseret på resultater fra udførte eksperimenter.
  • Analysere og fortolke eksperimentelle resultater fra de forskellige eksperimenter udført på kurset.
  • Præsentere og forklare eksperimentelle resultater opnået på kurset foran en forsamling.

Kursusindhold

Gær og skimmelsvampe bruges ofte som modelorganismer i grundforskning og som cellefabrikker i industrielle processer. Dette laboratoriekursus fokuserer på at udvikle genetisk modificerede gær og skimmelsvampestammer via klassiske molekylærbiologiske metoder ved hjælp af moderne CRISPR-baserede teknologier. I kurset arbejder man i små hold, der arbejder på at udvikle deres egne nye stammer. Typisk er opgaven at deletere eller indsætte gener i organismes genom, således at en biologisk problemstilling efterfølgende kan belyses. De individuelle projekter udgør derfor et mini forskningsprojekt. Med udgangspunkt i et konkret biologisk spørgsmål, vil der blive ny lavet helt nye stammer. Projekterne er designet, så det biologiske spørgsmål kan adresseres via en stammekarakterisering i slutning af projektet. Der vil typisk blive udført projekter, der er baseret på bagegær Saccharomyces cerevisiae eller en filamentøs svamp som Aspergillus niger. De genetiske modifikationer vil blive udført via state-of-the-art molekylære værktøjskasser indeholdende ‘bio blocks’ såsom promotorer, reportergener og terminatorer. Kurset vil afsluttes med holdpræsentationer foran hele kursets deltagere, hvor den biologiske problemstilling, den eksperimentelle strategi og resultaterne gennemgås. Kurset evalueres som bestået/ikke-bestået.

Anbefalede forudsætninger

Undervisningsform

Laboratorieøvelser.

Fakultet

Bemærkninger

Kurset anbefales først efter kurserne 27230 og 27430.

Pladsbegrænsning

Maksimum: 28.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

3 uger

Institut

Bioengineering

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 27432
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 23
Semester slut Uge 26
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding