Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Højeffektelektronik

Overordnede kursusmål

Kurset skal give de studerende indsigt i anvendelsesmulighederne for effektelektronikken inden for elforsyningen, f. eks. DC transmission af elektrisk effekt, dynamiske kompensering af reaktiv effekt, forbedring af netspændingens kurveform, kredsløb til lastfordeling i elforsyningsnettet samt tilslutning af vedvadende energi systemer i elnettet. Kurset skal desuden sætte de studerende i stand til at dimensionere effektelektroniske kredsløb til større effekter, med det formål at kunne vurdere grænserne for effekter og arbejdsfrekvenser og generering af harmoniske strømme, der er bestemmende for de egenskaber man kan opnå, ved anvendelse af de pågældende kredsløb i elforsyningsnettet.

See course description in English

Læringsmål

  • Udvælge effektkomponenter til en given applikation
  • Beregne skiftetab, ledetab og køling til effekthalvledere
  • Designe beskyttelseskredsløb til skiftekontakter
  • Analysere effektelektroniske konvertere
  • Vurdere konverter topologiers egnethed til en specifik opgave
  • Bestemme størrelsen på en konverters hovedkomponenter
  • Vælge og beregne modulation til en given specifikation
  • Beskrive mulige reguleringskredsløb til konvertere
  • Instrumentering, måling på og analyse af kredsløb til effektelektronik

Kursusindhold

Beskrivelse af virkemåde og egenskaber for forskellige halvlederkomponenter, der kan anvendes som elektroniske kontaktelementer i effektelektronikken. Omtale af styrekredsløb til forskellige effekthalvledere. Begrundelse for benyttelse af DC transmission af elektrisk effekt. Gennemgang af de fundamentale egenskaber for selvkommuterede ens- og vekselrettere, der benyttes i DC anlæg. Omtale af muligheder for simulering af HVDC-anlægs indvirkning på elforsyningsnettet. Gennemgang og sammenligning af forskellige snubberkredsløb for vekselrettere til større effekter. Dimensionering af 3-faset vekselretter til brug for effektelektronikkredsløb i elforsyningsnettet. Serie eller parallelkobling af vekselretterenheder med tilhørende muligheder for reduktion af overtonestrømme eller spændinger. Gennemgang af mulige anvendelser for effektelektronikkredsløb i elforsyningen til kompensering af reaktiv effekt. Gennemgang af muligheder for styring af effektstrømmen og liniespændingen. Der gives muligheder for simulering af disse og andre kredsløb, med henblik at kunne forudsige virkningen af disse effektelektronikkredsløb på f. eks. den dynamiske stabilitet i nettet. Omtale af styrekredsløb til forskellige effekthalvledere. Fire praktiske øvelser i relation til den gennemgåede teori.

Anbefalede forudsætninger

31036/31351/31352

Undervisningsform

Forelæsninger. Frivillige beregningsøvelser. Obligatoriske simuleringer i grupper af 2 udvalgte emner med rapportafleveringer der skal godkendes. Fire praktiske øvelser i forbindelse med forelæsningerne.

Fakultet

Bemærkninger

Rapporterne fra simuleringsøvelserne vil blive gennemgået i gruppen.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Wind

Kursus ID 46730
Kursustype Kandidat
Pris

15.000,00 kr.

For tilmelding find kontaktperson nedenfor.

Tilmelding