Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Analyse og beskyttelse af elforsyningssystemer

Overordnede kursusmål

Formålet med kurset er at give de studerende den nødvendige baggrundsviden om analyse og beskyttelse af elforsyningssystemer, samt evnen til at modellere og løse grundlæggende driftsopgaver og analysere elforsyningen under fejlsituationer.

See course description in English

Læringsmål

  • Anvende symmetriske komponenter til analyse af elforsyningssystemer, og bestem sekvensskemaer for belastninger, serieimpedanser, transmissionsledninger, roterende maskiner og transformere
  • Anvende transformationerne mellem fase- og sekvensdomænerne til beregninger af kortslutningsstrømme for enkelt linje-til-jord, linje-til-linje og dobbelt linje-til-jord fejl
  • Beskrive hvordan impedansmatricen kan bruges i sekvensnetværk til beregninger af usymmetriske fejl.
  • Beskrive nøglekomponenterne for systembeskyttelse og de grundlæggende designkriterier for komponenterne i beskyttelsessystemet
  • Beskrive de grundlæggende typer af instrumenttransformatorer og anvende strømtransformatorens ækvivalente kredsløb til at evaluere dens ydeevne og bestemme målefejlen
  • Beskrive de grundlæggende principper for overstrømsrelæer, reclosers, afstands- (impedans-) relæer og differentialrelæer og bestemme deres afbrydelsestid for en given fejlstrøm ud fra angivne relækarakteristika
  • Designe og evaluere overstrøms-, afstands- og differentialbeskyttelse af systemer og komponenter, og bestemme beskyttelseszoner
  • Beskrive grundlæggende load flow metoder (fortolkning og anvendelse)
  • Anvende AC- og DC- load flow til små net, og analysere resultaterne
  • Beskrive det grundlæggende princip for sikkerhedsanalyse af elforsyningssystemer og anvend N-1 sikkerhedsanalyse

Kursusindhold

For at opfylde læringsmålene er læringsaktiviteterne opdelt i følgende tre moduler:

1. Symmetriske komponenter og fejlanalyse

2. Beskyttelse af elforsyningssystemer

3. Load flow og sikkerhedsanalyse

For hvert modul er læringsaktiviteterne planlagt i to faser:

1. Klasseforelæsninger, der giver overblik over teorien suppleret med øvelser i tilknytning til forelæsningen. Læreren vil være tilstede for vejledning, spørgsmål og diskussioner, der er relevante for forelæsningens indhold. Løsningerne af øvelserne skal ikke afleveres, men det er vigtige for en bedre forståelse af kursusmaterialet.

2. Omfattende afleveringsopgave, hvor der arbejdes i grupper.

Anbefalede forudsætninger

31730, Grundlæggende elforsyning, heriblandt per unit systemet, admittansmatricer, pi-ækvivalente
kredsløb

Undervisningsform

Kursusmaterialet deles i tre hovedmoduler, hvor læringsaktiviteterne foregår i to faser:

1. Forelæsninger,

2. Omfattende afleveringsopgave, hvor der arbejdes i grupper.

Se uddybende beskrivelse under kursusindhold.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Wind

Kursus ID 46705
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding