Enkeltfag Dansk 2.5 ECTS

Akademisk informationssøgning – styrk dine informationskompetencer

Overordnede kursusmål

Formålet med kurset er at give de studerende kendskab til informationssøgning og informationskilder, så de bliver i stand til at udføre litteratursøgninger, udnytte DTU Biblioteks ressourcer og udforme en korrekt litteraturliste.

See course description in English

Læringsmål

  • Opstille en søgestrategi
  • Anvende søgetekniske værktøjer i praksis
  • Få overblik over DTU Biblioteks ressourcer
  • Skelne mellem forskellige informationstyper
  • Udvælge relevante databaser/online værktøjer/kilder
  • Orientere sig og søge i DTU Findit
  • Udføre kildekritik og være i stand til at vurdere den enkelte kilde
  • Importere referencer til Mendeley og udforme referencelister

Kursusindhold

Søgestrategi og -teknik
Materialetyper
Referencehåndtering
Elektroniske kilder
Patenter og standarder
Ophavsret og kildekritik
Datavisualisering

Anbefalede forudsætninger

Den studerende skal have gennemført mindst 2 semestre på enten bacheloruddannelsen eller diplomuddannelsen

Undervisningsform

Kurset består af obligatoriske mødedage med gruppearbejde, samt flere opgavebesvarelser.

Pladsbegrænsning

Maksimum: 60.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

3 uger

Kursus ID 88383
Kursustype Kandidat
Pris

7.500,00 kr.

For tilmelding find kontaktperson nedenfor.

Tilmelding