Enkeltfag 5 ECTS

Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery

Overordnede kursusmål

Kurset tager sigte på at udstyre studerende med (1) en videns base om de store biokemiske, fysiske og kemiske processer, der gælder for traditionel og ny spildevandsbehandling og ressourcegenvinding (WWTRR); (2) forståelse for, hvordan disse processer er organiseret i en fuldskala WWTRR facilitet (3) en evne til at designe og eftermontere en WWTRR facilitet baseret på forskellige præstationsindikatorer; (4) Kompetencen til at udføre procesdesign og analyse for de store WWTRR-enheders operationer, via passende steady state beregninger eller brugen af dynamisk proces simulering; (5) en evne til at vælge passende matematiske modeller, anvende dem og fortolke deres resultater for fuldskala WWTRR facilitetsdrift.

See course description in English

Læringsmål

  • Karakterisere spildevandsstrømme hvad angår kvantitet og kvalitet, med fokus på de forskellige spildevandsfraktioner
  • Indhente og evaluere empiriske data fra laboratorieforsøg
  • Forklar de processer, der er involveret i biologisk fjernelse / genvinding af organisk kulstof, nitrogen og fosfor
  • Genkende og anvende matematiske modeller til simulering af fjernelsesprocesser i et WWTRR-anlæg
  • Identificere og diskutere de forskellige komponenter i en fuldskala WWTRR facilitet og skitsere behandletog og massestrømme inden for systemet
  • Beskriv de forskellige begreber og teknologier til konventionel og innovativ spildevandsbehandling og ressourcegenvinding
  • Karakteriserer og design processer til (bio) faststof / væskeseparation
  • Identificere konventionelle kontrolregler og anvende dem for WWTRR-planteoptimering baseret på forskellige præstationsindikatorer
  • Diskuter nye bekymringer i WWTRR og vælg de relevante teknologier eller operationelle strategier til at løse dem
  • Rapporter resultater fra laboratorieforsøg og modelsimuleringer både i videnskabelige rapporter og en faglig ingeniørrapport.

Kursusindhold

Kurset giver et komplet overblik over de processer, koncepter og teknologier, der anvendes til spildevandsrensning og ressourcegenvinding (WWTRR). Kurset fokuserer på de biologiske processer, der er involveret i fjernelse / genvinding af organisk kulstof, nitrogen og fosfor, sammen med (bio) faststof / væskeseparationsprocesser. Der fokuseres på alternative behandlingstog og anlægskonfigurationer for at opnå forskellige miljømål og præstationsindikatorer (fx energibehov, drivhusgasemissioner eller genopretning og valorisering af forskellige ressourcer). Hvad angår praktiske aktiviteter omfatter kurset laboratorieforsøg til karakterisering af spildevandskomponenter og vurdering af biomasse biokemiske og sedimenterende opførsel og modelleringsøvelser til design, drift og eftermontering af et WWTRR-anlæg. Det sidste nye modelleringsværktøj WEST bruges i kurset at model spildevandsrensningsanlæg. Oversigt over aktuelle behandlingsteknologier og kontrolpraksis vil adressere daglig drift og optimering i traditionelle planter. Et indblik i nye tendenser og nye bekymringer i spildevandsrensning vil give eleverne værktøjer til at imødegå fremtidige udfordringer og krav på dette område.

Anbefalede forudsætninger

12102/12104/12108/12109, Grundlæggende viden om vandkemi, matematisk modellering, bioreaktorteknik og miljømikrobiologi

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppearbejde, designberegninger, case studies, procesmodellering, præsentationer, laboratorieøvelse, udflugt.

Bemærkninger

Kurset er designet til begge studerende i studieretninger, hvor de har udviklet en grundig viden om biokemiske og fysisk-kemiske processer samt studerende med en generel baggrund inden for miljøteknik, der har brug for en forståelse af hovedkoncept og teknologier anvendt til spildevandsrensning og ressourceudnyttelse .

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12110
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage ons 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding