Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Undergrundens energikilder

Overordnede kursusmål

Kurset giver en bred introduktion til undergrundens energikilder og hvordan de udvindes og anvendes. Det indeholder både geologisk/geofysiske og reservoirtekniske aspekter med reference til kulbrinteressourcer og CO2 lagring.

See course description in English

Læringsmål

 • beskrive betingelserne for olie- henholdsvis gasdannelse
 • gøre rede for hvad rolle bjergarters porøsitet og permeabilitet spiller i sammenhæng med kulbrintemigration, reservoirer og forseglende bjergart
 • beskrive betingelserne for at kulbrinter samles i reservoirer
 • diskutere tryk og spændinger i oliereservoirer
 • fortolke kapillartryksdata
 • beskrive geofysiske metoder til kulbrinteefterforskning
 • fortolke petrofysiske data
 • beskrive kulbrinteblandingers faserelationer
 • tolke permeabilitetsdata, hvor flere faser er involveret
 • foretage beregninger baseret på massebalancebegrebet i forbindelse med kulbrinteproduktion
 • Opnå normsættende faglighed indenfor udviklingen af undergrundens energikilder

Kursusindhold

Olie- og gasressourcernes dannelse, opsporing og indvinding.
Oliereservoiret
Porøse bjergarters petrofysik
Borehulslogning
Seismik
Bjergartsmekanik
Permeabilitet og relativ permeabilitet
kapillartryk
Kulbrinters faserelationer
Massebalance

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Kemi
Kursus ID 12440
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding