Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Miljøteknologi i Arktis

Overordnede kursusmål

At opnå nødvendig viden og færdigheder for at kunne foreslå, analysere og evaluere miljøtekniske løsninger i Arktiske samfund.

See course description in English

Læringsmål

  • Forklare fysiske, kemiske og biologiske processer til håndtering af affald, vand, spildevand og forurenede landområder i koldt klima.
  • Beskrive de konceptuelle forskelle mellem hvordan vand, spildevand, affald og forurenede områder håndteres i forskellige arktiske egne.
  • Vurdere fordele og ulemper ved miljøtekniske løsninger for Arktiske samfund under nødvendig hensyntagen til den lokale geografi, klima og infrastruktur.
  • Identifikation af vidensgab ved litteraturgennemgang af miljøtekniske løsninger i Arktis
  • Anbefale undersøgelser som bør laves før ændringer i håndteringen af affald, forurende områder, vand eller spildevand indføres i et arktisk samfund.
  • Foreslå ændringer i håndteringen af affald, vand, spildevand eller forurenede områder i Arktis for forbedret miljø og sundhed.
  • Argumentere foreslåede ændringer i håndteringen af affald, vand, spildevand eller forurende områder i Arktis baseret på teknisk og samfundsmæssig indsigt.
  • Reflektere over de praktiske, økonomiske og miljømæssige påvirkning af de foreslåede ændringer for håndteringen af affald, vand, spildevand eller forurende områder i Arktis

Kursusindhold

Centrale elementer:
Spildevands behandling i små samfund i koldt klima
Overfladevandsbehandling til drikkevand i koldt klima
Distribution/afledning af vand og spildevand i koldt klima.
Affaldshåndtering i små samfund i koldt klima
Kortlægning og oprensning af forurenede områder i koldt klima.

Emner:
Miljøeffekter af affald spilevand og forurening i Arktis.
Karakterisering af spildevand og affald.
Vand- og spildevandsbehandlingsmetoder til Arktis.
Sundheds konsekvenser og tekniske løsninger for ukloakerede samfund.
Behandling af slam og organisk affald.
Sortering, genbrug, forbrænding og deponering af affald i Arktiske samfund.
Forurenede områder i Arktiske samfund: kortlægning, oprensningsbehov og metoder.
Lovgivning i forhold til miljøområder i Arktis

Anbefalede forudsætninger

11857/11858

Undervisningsform

Forelæsninger, Videoforelæsninger, Ekskursioner, Opgaver, Peer-feedback.

Fakultet

Bemærkninger

Kurset finder sted i Sisimiut, Grønland
Kurset tages normalt som en del af det Arktiske Semester sammen med 11857, 11858 samt 11853 eller 11854.
Kurset kan tages separat under Åbent Universitet af fagfolk.
Kurset kan sammen med 11857 og 11858 tages af bachelorstuderende på deres sidste semester evt. i forbindelse med deres bachelorprojekt.
Kurset kan tages separat af studerende på Arktisk Byggeri og Infrastruktur uddannelsen, husk at registrer dig hos Gunvor M. Kirkelund

Underviser team:
Pernille Erland Jensen pej@byg.dtu.dk
Gunvor Marie Kirkelund gunki@byg.dtu.dk
Kristine Bondo Pedersen kristine.pedersen@akvaplan.niva.no

Pladsbegrænsning

Minimum 5, Maksimum: 30.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Kursus ID 12859
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding