Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Borehulsgeofysik

Overordnede kursusmål

Evaluering af geologiske lag og porevæske ud fra geofysiske sondemålinger. Metoderne har anvendelse i geotekniske forundersøgelser, kulbrinteefterforskning, geotermisk energi, og CO2-lagring.

See course description in English

Læringsmål

  • Bruge geologisk information i tolkning af petrofysiske data
  • Tolke og anvende petrofysiske logging data til bestemmelse af lithologi, porøsitet, væskemætning og elastiske moduli.
  • Tolke og anvende petrofysiske kernedata
  • Forklare den porøse strukturs indflydelse på hydrauliske egenskaber
  • Forklare effekter af poretryk, overtryk og kapillartryk
  • Integrere data målt i forskellig skala
  • Forklare de fysiske principper bag borehulslogs og de tilsvarende målemetoder
  • Kende til de grundlæggende fysiske begreber indenfor reservoir karakterisering
  • Korrigere loggedata for miljøfaktorer

Kursusindhold

Principper for og metoder til petrofysisk vurdering af sedimenter og porøse bjergarter.
-Bjergartsegenskaber: porøsitet, permeabilitet, væskemætning, thermisk ledningsevne, mineralogi, poretryk i undergrunden.
-petrofysiske logs: Spontant potentiale, baggrunds gammastråling, elektrisk resistivitet, radioaktive logs, lydhastighedslogs, kernemagnetisk resonans, image logs, poretryk.

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser og ekskursion

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Kursus ID 12442
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage ons 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding