Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Avanceret livscyklusvurdering

Overordnede kursusmål

Kurset er beregnet til studerende med LCA-ekspertise / kvantitative bæredygtighedskompetencer som karrieremål.

Kurset giver deltagerne dybdegående viden og metoder til at udføre LCA og bæredygtighedsvurderinger af menneskeskabte systemer (såsom produkter, virksomheder eller nationer). Kurset vil gå ind på specifikke detaljer relateret til mere avancerede LCA-og bæredygtighedsvurderinger, så som parametrisk og dynamisk livscykluskortlægningens(LCI)-modellering, input-output og hybrid LCI-modellering, følsomheds- og usikkerhedsanalyse og absolut miljømæssig bæredygtighedsvurdering.
Kurset sætter deltagerne i stand til at løse problemer relateret til livscyklusbaseret miljøvurdering af produkter og systemer ved anvendelse af af internationalt anerkendte standarder, modelleringsmetoder og ledsagende værktøjer.

See course description in English

Læringsmål

  • Analysere og løse komplekse LCA-problemer ved at udvikle og anvende parametriske og modulære produktsystemmodeller.
  • Udføre Input-output og hybrid LCA
  • Oprette og udføre analyse af modelfølsomheder og usikkerheder
  • Fortolkning af modelfølsomhed og usikkerhed
  • Udfør en absolut miljømæssig bæredygtighedsvurdering i forhold til de planetære grænser
  • Fortolkning af en absolut miljømæssig bæredygtighedsvurdering
  • Evaluere den absolutte miljømæssige bæredygtighed af en menneskeskabt aktivitet for at give relevante anbefalinger til at få aktiviteten til at udføre inden for absolutte miljøgrænser
  • Anvende open source produktsystemmodellerings-software på professionelt niveau.

Kursusindhold

Kurset vil dække avanceret produktsystemmodellering og konstruktion og anvendelse af koblede parametriske systemmodeller. Du vil lære at gennemføre Input-Output og hybrid-LCA for at udføre vurderinger i stor skala og til data gap filling. Vi vil håndtere modelfølsomhed og usikkerhed. Du lærer, hvordan du udfører følsomhed og usikkerhed i dit eget produktsystem, og hvordan du bruger dette til at hjælpe med fortolkning af resultater. Du vil lære om Absolut miljømæssig bæredygtighedsvurdering (AESA). Du vil blive introduceret til de forskellige metodologiske trin, der er nødvendige for at gennemføre en AESA. Dette inkluderer identifikation og definition af absolutte miljøgrænser; Deling af det sikre driftsområde afgrænset af grænser; Karakterisering af påvirkninger i måling af grænserne; Estimering af AESA-resultater og evaluering af resultater til støtte for beslutningstagning.

Anbefalede forudsætninger

42372, Eller tilsvarende kursus om livscyklusvurdering

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser og casestudie-arbejde

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 15.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Kursus ID 12773
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding