Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Videregående signalbehandling med medicinske anvendelser

Overordnede kursusmål

At give en indføring i moderne signalbehandlingsmetoder til adaptiv stokastisk signalbehandling, klassifikation/machine learning og fortolkning af en- og flerdimensionale signaler i forskellige applikationer herunder medicinske anvendelser. At give indsigt i eksempler fra den medicinske verden og metoder til automatisk ekstraktion af diagnostisk information som en del af kurset. At opnå praktisk erfaring via to miniprojekter i signalbehandlingsmetoder og to miniprojekter fra hospitaler og/eller medikotekniske virksomheder.
Erhvervelse af viden om metoders forskellige anvendelsesmuligheder herunder medicinske.
Kurset giver viden om avanceret signalbehandling til civil specialiseringer bl.a. følgende indenfor Medicin og Teknologi: Signal og Machine Learning baseret Diagnostik, Billeddiagnostik og Strålingsfysik, og Biomekanik og Biomaterialer.

See course description in English

Læringsmål

  • Anvende avanceret signalbehandling på en- og flerkanals medicinske signaler.
  • Anvende avanceret signalbehandling på multidimensionale medicinske signaler.
  • Fortolke og bearbejde medicinske signaler fra en række konkrete medicinske anvendelser.
  • Beskrive og anvende signalbehandlingsmetoder til fjernelse af artifakter i medicinske signaler.
  • Karakterisere unikke segmenter eller regioner i medicinske signaler og billeder med automatiske metoder med henblik på klassifikation/machine learning.
  • Anvende signalbehandlingsmetoder og machine learning til karakterisering af fysiologiske og patologiske fænomener.
  • Benytte modellering af medicinske signaler til karakterisering af disse.
  • Anvende signalbehandlingsmetoder til klassifikation/machine learning af normale og patologiske fænomener observeret via signaler i forbindelse med diagnostisk beslutningsstøtte.
  • Beskrive de anvendte medicinske signalbehandlingsmetoders muligheder og begrænsninger.
  • Planlægge og udføre laboratorie- og projektarbejde, formidle resultater i form af en projektrapport, der opfylder de grundlæggende krav til videnskabelig formidling.

Kursusindhold

1. del af kurset fokuserer på en- og flerkanals-signalbehandling:

– Støjreduktion og fjernelse af artefakter i medicinske signaler herunder nonadaptiv og
adaptiv (“selvtænkende”) filtrering.
– Identifikation af begivenheder/epochs i signaler og sammenkædning med fysiologiske
processer med bl.a. spektrale teknikker og matched filterteknik.
– Automatisk karakterisering af underliggende fysiologiske og patologiske fænomener ud fra
tids- og frekvensdomænet.
– Metoder til medicinsk modellering af dannelsen af signaler og identifikation af
sammenhængen mellem model og applikation fulgt af beslutningsstrategi.
– Nonstationær signalanalyse herunder automatisk segmentering (opdeling) af signaler med
statistiske metoder.
– Ulineær signalbehandling i form af neural model inspireret af hjernens ”signalbehandling”.
– Mønsterklassifikation/machine learning og følgende beslutningsstrategier for
applikationen. Eksempelvis diagnostiske beslutningsstrategier.

2. del af kurset er centreret omkring medicinsk multidimensional signalbehandling:

– Støjreduktion, fjernelser af artefakter og kontrastforbedring i flerdim. billeder.
– Automatisk detektion af ”region of interest” (ROI) i billeder.
– Analyse af organer, celler og objekters former og orientering, samt vævsstrukturer.
– Mønsterklassifikation, machine learning, deep learning og beslutningsstrategier.
– Analyse af bevægelsesapparatet til f.eks. genoptræning af hjerneskadede.
– Automatisk detektion og klassifikation af hændelser i computer vision, eksempelvis
detektion af epilepsianfald i videosekvenser.

Undervisningen suppleres med gæsteforelæsninger vedr. signalbehandling på hospitaler og i virksomheder.

I kurset arbejdes der med fire miniprojekter. Tentative projekter:

– Dataopsamling af kroppens signaler, støjreduktion i medicinske signaler og automatisk
diagnostisk fortolkning af signalerne.
– Human Computer Interface (styring af computer med hjernesignaler), grundlæggende
teknikker.
– Multidimensional analyse og klassifikation af f.eks. hud- og brystkræft.
– Automatisk videoovervågning, f.eks. af epilepsipatienter, højrisiko patienter, og 3D scanning.

Anbefalede forudsætninger

Undervisningsform

Forelæsninger, gæsteforelæsninger fra hospitaler og medico-virksomheder, eksterne besøg, opgaver, laboratorieøvelser og projektarbejde i grupper af 2-4 studerende.

Fakultet

Bemærkninger

Kurset er rettet mod Medicin & Teknologi studerende, og er også meget brugbart for andre studerende med interesse i avanceret signalbehandling, da kursets metoder er generelt anvendelige.

Pladsbegrænsning

Maksimum: 50.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Sundhedsteknologi

Kursus ID 22055
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 8-12, fre 13-17
Pris

15.000,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding