Enkeltfag 5 ECTS

Modul 3: Værdiskabelse i farma- og bioteknologi

Overordnede kursusmål

Kursets formål er at lære de studerende hvordan de kan skabe værdi ud af nye opdagelser og ideer.

See course description in English

Læringsmål

  • vurdere nyheden af en ny opdagelse i et IPR perspektiv.
  • beslutte om patentering er den optimale måde at skabe værdi af en ny opdagelse på.
  • vurdere det økonomiske potentiale i en ny opdagelse.
  • vurdere det ressourcebesparende eller resultatfremmende potentiale i en ny opdagelse.
  • bestemme den optimale måde at skabe værdi af en ny opdagelse på.
  • skrive en implementeringssplan for en ny opdagelse.
  • fremlægge implementeringsplanen for eksterne interessenter for at få feedback.
  • interagere effektivt i et teamarbejde under projektskrivningsprocessen.

Kursusindhold

Kurset vil bruge de resultater, som deltagerne har opnået i løbet af deres kandidatuddannelse eller speciale som eksempler. Deltagerne vil blive introduceret til teorien indenfor generel “Intellectual property Rights” (IPR) med særlig fokus på bio/farma området. Kursusdeltagerne vil blive introduceret til forskellige vinkler på værdiskabelse og på hvordan man vurderer potentialet for opfindelser og opdagelser i industrielle/ kommercielle og forskningsmæssige sammenhænge ved hjælp af eksempler fra den virkelige verden.
Deltagerne vil blive introduceret til det grundlæggende indenfor oprettelse af finansieringsplan, men også til hvordan man estimerer og beskriver værdien af ​​at implementere nye opdagelser eller forbedrede processer. Deltagerne vil senere arbejde i grupper og bruge en nyskabelse eller opdagelse, som en af ​​gruppens deltagere har opnået i sit specialeresultat, som fokuspunkt for gruppearbejdet.

Deltagerne skal vurdere den givne genstands potentiale, og slutresultatet skal være en plan for, hvordan man opnår værdi af genstanden. Dette kan enten være i form af et spin-out selskab eller andre måder. En anden mulighed er en rapport, der beskriver, hvordan opdagelsen ellers kan skabe værdi. I alle tilfælde skal den endelige rapport indeholde en plan for implementering med milepæle, nødvendige ressourcer (et budgetforslag) og forventede fordele vist på en tidslinje. Deltagerne forventes at henvende sig personligt til nye potentielle interessenter, for at få feedback på deres tanker, og dokumentere resultatet.
Alle studerende skal komme med projektforslag på den første dag. Grupper på 4-5 studerende vil blive dannet ud fra de studerendes valg af de mest interessante projekter.

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppearbejde og projekt

Fakultet

Bemærkninger

Ideelt set har du forsvaret dit speciale indenfor farmaceutisk design og teknik, bioinformatik og systembiologi, bioteknologi eller tilsvarende uddannelser.
Hvis du ikke har påbegyndt eller afsluttet dit speciale, er du stadig velkommen til at deltage i kurset.

Vær venligst opmærksom på, at alle studerende skal medbringe en “case”, som kan bruges som projekt under kurset. Denne case kan være et speciale, egen opfindelse eller ethvert projekt eller idé med kommercielt potentiale.
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din case kan bruges, kontakt venligst kursusansvarlig før tilmelding.
Sørg for, at dine vejledere er opmærksomme på, at du vil fremlægge din case på et kursus, og især hvis du kommer fra industrien, skal du sørge for en skriftlig bekræftelse på, at du har lov til at anvende den (f.eks. via e-mail).
Hvis du ikke har en case som du kan bruge, bliver du bedt om at vælge, hvilke projekter du gerne vil arbejde med.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

3 uger

Institut

Sundhedsteknologi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 22179
Kursustype Kandidat
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding