Enkeltfag 5 ECTS

Introduktion til programmering i Life Science via Python

Overordnede kursusmål

Den studerende vil blive i stand til at løse mindre life science problemer på en struktureret måde i Python. Det er et vigtigt mål for den studerende at opnå kompetencer i programmatisk tænkning.

See course description in English

Læringsmål

 • forstå den grundlæggende filosofi bag programmering og anvende den, når muligheder i sproget og i strukturering af kode overvejes.
 • analysere et simpelt (programmerings)problem og finde dets komponenter.
 • designe strukturen af et program.
 • implementere et udarbejdet design.
 • analysere et program og ud fra dets adfærd, lokalisere og udrydde fejl.
 • demonstrere og forklare grundlæggende python-syntaks, grundlæggende datastrukturer og 30-40 Python-metoder/funktioner.
 • genkende mønstre i datafiler med det formål at udtrække information.
 • forstå formålet og værdien af ​​kommentarer i et program, og anvende (skrive) dem i al kode.
 • overholde grundlæggende principper i god programmeringspraksis, som at vurdere om ​​variabel-/objektnavne er passende i kontekst og undgå obskur, uklar kode.
 • forklare hvordan nogle almindelige life science-begreber og metoder omsættes til programmering.
 • være fortrolig med og i stand til at analysere almindelige filformater, der bruges i life science.
 • implementere nogle almindelige algoritmer, der bruges i life science.

Kursusindhold

Dette kursus er en introduktion til programmering i life science med Python efter grundlæggende programmeringsprincipper og god programmeringspraksis. Forskellige løkke- og kontrolstrukturer, indbyggede data og containertyper (lists og dicts) og grundlæggende mønstergenkendelse er dækket. F.eks. analyseres og manipuleres almindelige filformater fundet i life science. En stor del af kursustiden bruges på peer-evaluerede øvelser, som er integreret med forelæsningerne.

Undervisningsform

Forelæsninger med ugentlige øvelser

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sundhedsteknologi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 22101
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding