Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Videnskabelig instrumentering til røntgen- og gammaastronomi

Overordnede kursusmål

At give en dybdegående forståelse af de moderne videnskabelige instrumenter, som anvendes i røntgen- og gammaastronomi inklusive både teleskoper og detektorer.

See course description in English

Læringsmål

  • beskrive design af røntgenteleskoper og beregne effektivt areal og følsomhed for et røntgen teleskop
  • forklare den basale vekselvirkning mellem røntgenstråling og faste stoffer
  • forklare de parametre, der indgår i en figure-of-merit for et røntgenteleskop og herudfra designe optimal multilagsstrukturer
  • beskrive design, virkemåde og egenskaber af forskellige 2D og 3D røntgendetektorer
  • forklare teorien bag røntgenreflektion i spejle til røntgenteleskoper og anvende teorien til at beregne reflektion i multilags strukturer
  • forklare de forskellige teorier for spredning af røntgenstråling i overflader og anvende teorien til at beregne spredningen fra simple overflader
  • Forklare alle de elemener der indgår i bestemmelsen af et røntgenteleskops billeddannende egenskaber
  • beregne kvanteeffektiviteten og simulere det forventede baggrundsspektrum i kredsløb for en røntgendetektor
  • afprøve vekselvirkningen mellem fotoner og materialer, som den udspiller sig i røntgendetektorer.

Kursusindhold

Kurset vil starte med en kort gennemgang af feltet, som det har udviklet sig siden dets start i rumalderens begyndelse. Derefter følger en teoretisk gennemgang af både røntgenteleskoper og -detektorer, som inkluderer alle relevante faststoffysiske aspekter – dækkende refleksion og spredning i overflader samt de forskellige former absorption og vekselvirkning i faststof detektorer. Endelig vil kurset indeholde en gennemgang af analytiske og numeriske metoder til simulering af de videnskabelige egenskaber af realistiske instrumentpakker som projektopgave. Gennemgang af praktiske laboratorieøvelser foregår i kurset 30788 på røntgenspejlsystemer og detektorprototyper.

Anbefalede forudsætninger

01035/30400/31400/10036/10033/30120/30790, Det vil være en stor fordel at have haft faststoffysik (f.eks. 10850).

Undervisningsform

Forelæsninger (13-uger, 5 ECTS )

Fakultet

Bemærkninger

Gennemgang af praktiske laboratorieøvelser foregår i kursus 30788 på røntgenspejlsystemer og detektorprototyper, som tilbydes i 3-ugers perioden i juni (5-ECTS).

Pladsbegrænsning

Maksimum: 24.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Space

Kursus ID 30787
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tors 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding