Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Signalintegritet i højhastighedselektronik

Overordnede kursusmål

Formålet med kurset er at give viden om og pratisk erfaring med reduktion og identifikation af signalintegritetsproblemer i forbindelse med integrerede kredse, packaging, interconnects, udlægning af flerlagsprint og power distribution networks.

See course description in English

Læringsmål

 • modellere interconnects som transmissionslinjer
 • anvende elektromagnetiske modeller af via’er og ikke uniforme interconnects
 • analysere den transiente opførsel af refleksioner fra realistiske belastninger
 • bruge S-parametre og deres relation til tids-domæneopførsel af 1- og 2-porte
 • beskrive fordele og ulemper ved single-ended og differentiel signalering
 • forklare krydskobling mellem interconnects og analysere krydskobling mellem linjer på print
 • modellere standardkomponenter ved at inkludere relevante parasitelementer
 • forklare strategier for power distribution networks og jording
 • bruge driver og modtagermodeller inklusiv IBIS modeller og packaging parasitter
 • forklare designregler for printudlægning
 • beskrive printmateriale-egenskaber, fabrikationsprocesser og layout stacks.

Kursusindhold

Transmissionslinjeteori, refleksioner og transient opførsel af realistiske belastninger. S-parametre, TDR (Time Domain Reflectometry) målinger og deres sammenhæng. Modellering af via’er og ikke uniforme interconnects. Single-ended og differentiel signallering. Krydskobling mellem printbaner. Diskrete komponenter, komponenttyper og komponentparasitter. Power distribution network, dekobling af forsyning, jording og returstrømme. Design rules for printudlægning til højhastighedstransmission. Printmaterialer og processer.

Anbefalede forudsætninger

Kurset kræver kendskab til analog og digital kredsløbsdesign, elektromagnetisme (Maxwells ligninger og transmissionslinjer) og grundlæggende Fourier og Laplace transformationsmetoder.

Undervisningsform

Forelæsninger, grupperegninger, computerøvelser og laboratoriearbejde

Bemærkninger

I tilfælde af overtegning har studerende fra 30420 Advanced Microwave Techniques fortrinsret.

Pladsbegrænsning

Minimum 8, Maksimum: 18.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Space

Kursus ID 30445
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 22
Semester slut Uge 25
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding