Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Laboratoriekursus for videnskabelig instrumentering til røntgen- og gamma-astronomi

Overordnede kursusmål

Hovedformålet med kurset er at give de studerende en dybdegående forståelse af arbejdsprincipperne for moderne videnskabelig instrumentering og teleskoper til røntgen- og gammastråleastronomi. Kurset bruger en kombination af “learning-by-inquiry” og “learning by project” metoder og indeholder et antal udvalgte laboratorieeksperimenter og et specifikt rummissionsprojekt. Laboratorieeksperimenterne inkluderer relevante optik- og fokalplandetektorer.

See course description in English

Læringsmål

 • forklare grundlæggende nukleare processer og beskrive de grundlæggende interaktioner mellem stråling og stof
 • beskrive signaldannelse og signalbehandling af 1D-, 2D- og 3D-positionssensitive strålingsdetekterings- og målesystemer
 • beregne og evaluere kvanteeffektiviteten af en given detektor og simulere dens forventede baggrundsspektrum for et instrument i en given orbit-bane
 • udføre eksperimenter med røntgen- og gammastråling detektorer for at udføre energikalibrering og vurdere detektorens opløsningevner om bestemmelse af energi og interaktionsposition
 • udføre målinger med 2D- og 3D-følsomme detektorer og evaluere deres billeddannelsesevne
 • beskrive og udføre målinger ved hjælp af X-Ray Fluorescence (XRF) analytisk teknik
 • beskrive en røntgenteleskop design og beregne følsomheden af et røntgenteleskop
 • designe optimale X-ray multi-layer spejl for et røntgenteleskop og forklare parametrene
 • udføre eksperiment og bruge in-house 8 keV røntgenreflektometer til måling af strukturelle multi-layer
 • udføre eksperiment ved hjælp af magnetron-sputter-princippet
 • beskrive måling af røntgenreflektometri
 • designe et rummission koncept med instrument pakke for en given specifikationer og videnskabelige krav og beregn mission’s følsomhed.

Kursusindhold

30788 er et eksperimentelt tungt kursus, og det kan vælges lige efter kursus 30787 (Bemærk: 30787 er påkrævet og skal bestås).
Den første del af pensum 30788 består i at udføre en række laboratorieøvelser for udvalgte emner, der er relevante for røntgenspejlesystemer og detektorprototyper.

Den anden del af kursusplanen består i, at alle studerende opdeles i grupper (konsortium) og arbejder som et team på den konsoliderede arbejdsopgave med et givet missionskoncept og instrumentkonfigurationsprojekt (videnskabskrav). Under projektarbejdet udføres analytiske og numeriske metoder for at simulere de videnskabelige egenskaber og demonstrere missionens præstationer.

Den sidste del af kursusplanen består af en halustisk præsentation af konsortiet (af hvert arbejdspakkehold), der præsenterer missionskonceptet og alle de instrumentpakker, som konsortiet har valgt i forhold til de givne videnskabskrav.

Anbefalede forudsætninger

01035/31400/10036/10033/30120/30790, Faststoffysik (f.eks. 10850) anbefales.

Undervisningsform

Projektarbejde og laboratorieøvelser (3-uger, 5 ECTS ). Rapport aflevering.

Fakultet

Bemærkninger

Kurset tilbydes 3-ugers periode i juni. Kurset er eksperimental tung med et antal praktiske obligatorisk laboratorieøvelser, dækker alle relevante faststoffysiske aspekter på røntgenspejlsystemer og detektorprototyper.

Pladsbegrænsning

Maksimum: 24.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Space

Kursus ID 30788
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 22
Semester slut Uge 25
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding