Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Kortlægning af Jordens tyngde- og magnetfelter med fokus på drone, fly og jordbaserede målinger i industrien

Overordnede kursusmål

Kortlægning af den nære overflade er vigtig for industrier indenfor store onshore og offshore konstruktioner (fx offshore vindmøllerparker) samt for industrier indenfor green-tech mineraler. Vi har ofte brug for at vide om den nære overflade gemmer på forureningskilder, gamle ueksploderede bomber og miner, eller værdifulde mineraler som kan bruges til solceller, batterie og lignende. Indsamling af magnetiske og tyngdedata er en non-invasiv (ikke-destruktiv) og hurtig måde at kortlægge hvad der gemmer sig under overfladen. I dette kursus kombinerer vi et to-dages feltkursus med forståelse af baggrundsteori og teknologi. Fokus vil være på magnetiske data, suppleret med tyngdedata samt overflademodeller produceret vha fotogrammetri.
Vi vil lære om fordele og ulemper af drone-baserede teknologier versus traditionelle flybårne og jordbaserede malinger. Vi vil lære om hardware design samt om hvordan man indsamler drone-baserede data inden for magnetik, tyngde samt fotogrammetri. Du vil lære om design af surveys og du vil få hands-on erfaring med diverse sensorsystemer samt indsamling af data. Du vil lære om hvordan datakvaliteten kan evalueres og præsenteres overfor en potential industriel slutkunde. Der udvælges et feltområde i Danmark eller Syd-Sverige hvor der skal indsamles magnetiske, tyngde samt fotogrammetridata fra drone og Jorden. Data skal analyseres og afrapporteres i grupper af 3-4 studerende.

See course description in English

Læringsmål

 • Forstå teorien bag magnetiske and tyngdedata
 • Diskutere ingeniørmæssige kriterier i designet af dronebaserede teknologier indenfor magnetiske og tyngdemålinger
 • Diskutere vigtigheden af positionering af data i real-tid og post-processering
 • Designe, planlægge og evaluere magnetiske- og tyngde surveys
 • Håndtere forskellige målingssystemer
 • Udføre processering af indsamlede magnetiske og tyngdedata og diskutere parametre såsom kvalitet og opløsning
 • Foretage gridding og diverse FFT metoder til at fremhæve visse dele af data
 • Evaluere topografiske overflademodeller produceret af dronebaseret photogrammetri med henblik på at analysere magnetiske og tyngdedata
 • Udføre simplel modellering af magnetiske og tyngdedata
 • Diskutere fordele og ulemper ved dronedata versus data indsamlet på landjorden, ved fly og satellit
 • Afrapportere data fra feltkampgne overfor en potentiel industriel klient

Kursusindhold

Drone-, jord- og flybårne systemer inden for magnetik og tyngde, design af dronebaserede systemer, basal potentialfeltsteori, planlægning af surveys, håndtering af sensorsystemer, processering og analyse af magnetiske data, tyngdedata og fotogrammetridata fra feltkampagne, evaluering af datakvalitet og opløsning, afrapportering og præsentation overfor industriel slutkunde.

Anbefalede forudsætninger

30201/30202/30230, Færdigheder i Matlab/Python vigtig.

Undervisningsform

Gennemgang af måleteknologier og baggrundsteori,; feltarbejde; Data processering og analyse; Afrapportering og mundtlig præsentation af resultater fra feltarbejde

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 6, Maksimum: 18.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Space

Kursus ID 30710
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 22
Semester slut Uge 25
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding