Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Fysisk Geodæsi

Overordnede kursusmål

Jordens tyngdefelt varierer fra sted til sted afhængigt af undergrundens sammensætning. Variationerne påvirker Jordens form og bevirker blandt andet, at vandet i havene ikke følger en simpel flade. Geoiden er en tyngdeækvipotentialflade, som beskriver den aktuelle nulniveauflade. På land er Geoiden nødvendig for at kunne bestemme fysiske højder med satellitpositionering.

Målet med kurset er at give de studerende et godt kendskab til de matematiske modeller og metoder, der ligger til grund for beskrivelse af Jordens geometri og tyngdefelt.

See course description in English

Læringsmål

  • beskrive et referencesystem, rotation og fladtrykning
  • anvende kuglefunktioner til beskrivelse af tyngdefeltet og afledte størrelser
  • udføre tyngdemålinger og beregne tyngdeanomalier
  • beregne terræneffekter og andre påvirkninger af tyngdefeltet
  • beregne geoide ud fra tyngdedata og sammenligning med satellitpositioneringsdata
  • beskrive satellitters bane om Jorden
  • beregne tyngder fra GRACE-data
  • anvende statistiske metoder i estimation af tyngdfeltet.

Kursusindhold

Kursets omhandler: Jordens tyngdefelt, måling af tyngdefelt på land samt fra fly og satellit, beregning af geoide, samt satellitter og deres bevægelse i tyngdefeltet. Kurset har endvidere elementer i geostatistik og estimering.

Anbefalede forudsætninger

10020/10022/10024/10033/01035/30140/30141/30142/30150

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Space

Kursus ID 30560
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 13-17
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding