Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Antennemålinger i radiodøde rum

Overordnede kursusmål

De studerende skal opnå en viden om måling af antenners karakteristika i radiodøde rum, samt en færdighed i at udføre sådanne målinger.

See course description in English

Læringsmål

  • definere og forklare samt sammenholde og vurdere forskellige metoder til måling af antenners udstråling – specielt fjernfeltsmålinger, plane nærfeltsmålinger og sfæriske nærfeltsmålinger
  • forklare det teoretiske grundlag for plane og sfæriske nærfeltsmålinger
  • udføre mekanisk og elektrisk indstilling af forskellige typer af antenne-målesystemer
  • udføre måling af antenners udstråling med forskellige typer af antenne-målesystemer – herunder specielt systemet i DTU-ESA Spherical Near-Field Antenna Test Facility
  • udføre måling af antenners og mikrobølgekomponenters spredningsparametre med netværksanalysator
  • beregne udstråling fra flere typer af antenner og heraf bestemme parametre som direktivitet, forstærkning og polarisation
  • analysere og vurdere beregnings- og måleresultater samt sammenholde disse og forklare eventuelle forskelle
  • give præsentationer af eksperimentelle og teoretiske emner vedrørende antenner og antennemålinger.

Kursusindhold

Et eller flere emner inden for måling af antenners udstråling, polarisation og forstærkning. Specielt behandles nærfeltsmålinger og transformation af nærfeltsdata til fjernfeltsdata.

Anbefalede forudsætninger

31430/30430, Kurset kræver en grundig viden om antenner og radiobølgers udbredelse. Endvidere kræves erfaring med MATLAB programmering.

Undervisningsform

Laboratoriekursus med både eksperimentelle og teoretiske øvelser samt enkelte forelæsninger. Kurset indeholder heldags-aktiviteter hver dag i 3-ugers-perioden.

Bemærkninger

Det praktiske arbejde udføres i DTU Elektromagnetisk Test Center, som inkluderer DTU-ESA Spherical Near-Field Antenna Test Facility, som opereres af DTU i samarbejde med den europæiske rumfartsorganisation, ESA.

E-læring anvendes i form af simulation tools og numerically generated data.

På grund af laboratoriearbejdet har dette kursus deltagerbegrænsning. Første prioritet gives til de som har bestået kurset 31430 Videregående antenneteknik og målinger, anden prioritet til de som er tilmeldt eksamen i kurset 31430, mens andre har tredje prioritet.

Det praktiske arbejde kræver fuld fysisk førlighed.

Pladsbegrænsning

Minimum 4, Maksimum: 8.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Space

Kursus ID 30435
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 1
Semester slut Uge 3
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding